Stabilní partner pro zemědělce

Československá obchodní banka, a. s., již padesát dva let patří mezi tradiční finanční instituce na tuzemském trhu. Zajišťuje peněžní služby jak pro soukromou klientelu, tak i pro podnikatele a podniky napříč všemi obory. V současné době se pozornost banky zaměřuje na sektor zemědělství.

O nabídce Československé obchodní banky, a. s., (ČSOB) pro zemědělce hovoří v následujícím rozhovoru manažer sektoru zemědělství ČSOB Ing. Petr Ko­peček.

Jaký je cíl ČSOB v sektoru zemědělství?

Usilujeme o vytvoření dlouhodobého stabilního partnerství se zemědělci a zemědělskými nevládními organizacemi. Vážíme si vlastností zemědělců, jako je jejich dlouholetá péče o půdu a zejména zodpovědnost, pokud jde o plnění závazků. Zemědělskému sektoru věříme, protože je stabilní a směřuje k trvalé udržitelnosti rozvoje. Důkazem jsou velmi úspěšné roky, ve kterých sektor zemědělství vykazoval opakovaně příznivý zisk. Ekonomický výsledek zemědělství v roce 2014 dokonce dosáhl rekordní hodnoty 22,9 mld. Kč. Jsme si vědomi skutečnosti, že každý rok není tak příznivý a že rok 2015 poznamenalo výrazné sucho, pokles ceny mléka a jatečných prasat. Jsme přesvědčeni, že zemědělci jsou zodpovědní a konzervativní hospodáři. Proto přicházíme se zvýhodněným konceptem nabídky pro zemědělce, který má přinést přidanou hodnotu farmářům a zemědělským podnikům v oblastech, kde to potřebují. Chápeme, že přistoupení na „přefinancování“ celého podniku bez předchozí zkušenosti s naší bankou je pro konzervativní klientelu náročné. Důležité je vyzkoušet si naši nabídku a využít komfortní řešení či odborné služby právě v oblasti, která není plně pokryta jinou bankou. Naším cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá služby skupiny ČSOB. Věříme, že to je správná cesta ke zvýšení našeho tržního podílu v zemědělství.

Jaké konkrétní výhody mohou zemědělci v ČSOB získat?

Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je jeho ucelenost. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb klienta včetně pojištění. Klient tak může využívat výhody ucelené nabídky ČSOB a společností ČSOB Leasing a ČSOB Factoring včetně ČSOB Pojišťovny pod jednou střechou. Proto máme celorepublikovou síť zkušených bankéřů – specialistů pro oblast zemědělství, a vlastní pracovníky pro poradenský dotační servis, takzvané ČSOB EU Centrum.

ČSOB je jediná banka, která má vlastní oddělení věnující se dotacím. Jedná se o tým poradců s dlouholetou praxí v oblasti dotací. ČSOB EU Centrum má bohaté zkušenosti s financováním projektů a je lídrem trhu dotačního poradenství pro podnikatele. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši 18 mld. Kč. Máme výjimečnou 95,1% úspěšnost schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu a další. Pro naše klienty je zajímavá i skutečnost, že provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, to znamená, že odměna ČSOB je vyplacena pouze v případě úspěšné žádosti. Klien­ti tak mají současně zajištěnou dotaci i profinancování projektu.

Bezesporu zemědělci aktuálně řeší financování doporučených žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale i dalších operací. Bankéři ČSOB zemědělcům poskytnou ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Cílem je nalézt optimální řešení financování potřeb klienta ušité na míru.

Jako konkrétní výhody nabídky ČSOB pro zemědělce a zemědělské podniky lze uvést například zvýhodněné úvěrové i depozitní produkty. Dále zajistíme financování investičních záměrů podle potřeb klienta ušité na míru z pohledu čerpání i splácení úvěru, to znamená, že zajistíme odklad splácení a indivi­duální nastavení sezónních splátek. Rovněž poskytneme úvěrové produkty podporující čerpání podpory v rámci programů Ministerstva zemědělství – Program rozvoje venkova a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Ministerstva životního prostředí – operační program Životní prostředí, a Ministerstva průmyslu a obchodu – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a další. Nabízíme zvýhodněné financování ze zdrojů Evropské investiční banky. Financujeme až 100 % hodnoty investice. Financujeme investice do zemědělské půdy předem stanoveným úvěrovým rámcem se splatností úvěru až 20 let a profinancujeme nákup zemědělské půdy až 24 měsíců zpětně. Financujeme nové i použité stroje a technologie s výhodným all-risk pojištěním. Poskytujeme úvěry i na základě přímých plateb v rámci speciálního programu Farmáři i pro mladé začínající zemědělce. Z tohoto stručného výčtu lze závěrem uvést, že garantujeme rychlost poskytnutí úvěru a minimum administrativy.

Společnost ČSOB Leasing přichází se zvýhodněným konceptem nabídky pro zemědělce, programem AGRO 2016. Program navazuje na předchozí programy oceněné v soutěži Zlatá koruna. Program AGRO 2016 zastřešuje financování zemědělské techniky a technologií pro zemědělce na základě dvanácti dodavatelských kooperací, které zahrnují 35 značek zemědělské techniky. Tím je v podstatě plně pokryto financování tuzemského trhu se zemědělskou technikou. Tento produkt má přinést přidanou hodnotu farmářům a zemědělským podnikům v podobě pružného financování nových investic s velmi výhodnou fixní úrokovou sazbou a komplexním all-risk pojištěním. Samozřejmě bez jakýchkoliv dalších poplatků spojených s realizací leasingové či úvěrové smlouvy.

ČSOB Pojišťovna pro zemědělce nabízí ucelenou řadu cenově zvýhodněných produktů pojištění zemědělských a ostatních rizik v rozsahu, který je plně srovnatelný s konkurencí. ČSOB Pojišťovna poskytuje zemědělcům komplexní pojištění zahrnující pojištění plodin a hospodářských zvířat, majetku, vozidel, strojů a zařízení, odpovědnosti podnikatelů za způsobenou škodu. Klienti mají možnost získat částečnou kompenzaci pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění v podobě dotace Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu v rámci programu Finanční podpora pojištění. Další výhody, které zemědělcům poskytují zkušení pojišťovací poradci pro zemědělství, jsou komplexní ochrana podnikání, zdarma audit pojistné ochrany a rozsah pojištění ušitý na míru klienta.

V zemědělství se vyskytuje řada specifik. Umíte s nimi pracovat?

Abychom byli v tomto sektoru úspěšní, je důležité rozumět potřebám našich klientů. Proto máme síť bankéřů vyškolených v oblasti zemědělství. Tito bankéři jezdí za klienty do jejich podniků a provozoven, kde navrhují řešení finančních a pojistných potřeb přímo na místě. Zemědělcům předkládáme komplexní a zvýhodněnou nabídku, která zabezpečuje nejen finanční služby jak v úvěrové, tak v depozitní oblasti, ale také v oblasti leasingu a pojištění zemědělských rizik. V případě, že zemědělský podnik či dovozce zemědělské techniky požaduje profinancování pohledávek, dokážeme tyto potřeby pokrýt službami ČSOB Factoringu. Obecně můžeme hovořit o rozšíření nabídky služeb jak v podmínkách provozního financování – možnost větších limitů v návaznosti na provozní potřeby, kde vstupuje do hry sezónnost, tak i v oblasti investičního financování. Lze tak využít možnosti předfinancování dotací a možnosti nastavení splátek úvěru v termínu výplaty dotací a sezónních tržeb. Jde o to, aby si zemědělci vyzkoušeli naše služby a nechali si vytvořit komplexní nabídku, kterou mohou porovnat s podmínkami, které mají od stávajícího poskytovatele finančních služeb. Věřím, že náš aktuální koncept bude nadále úspěšný a že zemědělci budou vnímat skupinu ČSOB jako „prozemědělskou“.

Pro další informace můžete kontaktovat firemní bankéře ČSOB nebo navštívit www stránky ČSOB či zavolat na infolinku ČSOB.

 ČSOB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *