Stanice ochrany fauny Pavlov skončí

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), která provozuje Stanici ochrany fauny (SOF) v Pavlově, se po projednání s ministerstvem životního prostředí a zralé úvaze rozhodla ukončit její činnost v rámci státní ochrany přírody k 31. prosinci příštího roku. Za dvacet let činnosti SOF splnila svůj hlavní účel. Navíc je nutné na základě rozhodnutí o restitučním vyrovnání vydat hlavní budovy užívané stanicí. V neposlední řadě k ukončení činnosti vedou též důvody ekonomické, neboť pronájem nemovitostí či případný jejich odkup a další nutné investice a zajištění provozu jsou nad rámec nynějších finančních možností AOPK. informoval o tom Věra Dřevíkovská z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Stanice ochrany fauny AOPK v Pavlově u Ledče nad Sázavou vznikala od roku 1988 jako specializované pracoviště zaměřené na problematiku druhové ochrany, v počátku zejména na záchranu vydry říční. Za léta činnosti bylo přijato více než 70 nalezených jedinců vydry říční, ve stanici pak probíhala péče a úspěšné odchovy potomků těchto zvířat, přičemž více než 50 procent z nalezených a odchovaných jedinců bylo vráceno do přírody. Pracovníci SOF se rovněž podíleli na přípravě repatriace vydry říční a studiu příčin jejich ohrožení na území ČR. V současné době je tento program ukončován.
Stanice se postupně zaměřovala na péči i o další ohrožené druhy živočichů, například raroha velkého, puštíka bělavého, sýčka obecného, sovu pálenou a pečovala také o handicapované živočichy. Každoročně je přijímáno až 300 handicapovaných živočichů dočasně neschopných života v přírodě. SOF poskytovala pomoc především živočichům zraněným či ohroženým na životě v důsledku lidské činnosti. Většina jich byla po nějakém čase navrácena zpět do přírody.
Stanice se věnovala též environmentální výchově a vzdělávání. Přednášky, semináře či jiné akce pro veřejnost s ukázkou živočichů zaznamenávaly velký ohlas zejména u dětských návštěvníků.
Realizaci záchranných programů bude nadále AOPK zajišťovat a koordinovat. Přitom spolupracuje s řadou nevládních neziskových organizací, Národní sítí záchranných stanic, kterou provozuje ČSOP, a zoologickými zahradami.
Ukončení činnosti stanice se řadí k velmi nesnadným rozhodnutím,“ prohlásil RNDr. František Pojer, ředitel AOPK. „Je o to složitější, že jde o pracoviště zaměřené mimo jiné na praktickou ochranu živočichů, kterou podporujeme a kterou považujeme za více než potřebnou. Ale na druhou stranu je nutné říci, že pavlovská stanice splnila svůj hlavní cíl. Vedení AOPK bude usilovat o převod stanice na jiného vhodného provozovatele v tomto regionu.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *