Stanovisko k zákazu názvu Pomazánkové máslo

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vydal stanovisko k rozhodnutí Evropského soudního dvora zakázat označování klasického českého výrobku názvem Pomazánkové máslo, které vzešlo v platnost dne 18. října 2012. Vyzývá v něm stát, aby přijal potřebná legislativní opatření a umožnil doprodat do určitého data vyrobené zboží a kompenzoval náklady na vyrobené obaly.

„Ačkoli se Česká republika pokoušela vyjednat výjimku, shledal Evropský soudní dvůr označení Pomazánkové máslo jako neoprávněné. Zatímco podle českých předpisů se jako „máslo“ smí označovat produkty s minimálně 31 % mléčného tuku, Evropská komise trvá na minimálním obsahu 80 %, což Pomazánkové máslo nesplňuje, a je tedy nutné podniknout patřičné kroky a výrobek přejmenovat.“
„Nyní je na řadě stát, který musí rozsudek Evropského soudního dvora promítnout do platné legislativy, v níž je však mimo jiné třeba zohlednit i situaci výrobců a prodejců. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) proto navrhuje umožnit jim do určitého data doprodat již vyrobené zboží a kompenzovat výrobcům i na sklad vyrobené obaly, které již není možné využít.“
V samotné změně názvu SOCR ČR velký problém nevidí a nebojí se ani poklesu prodeje této pochutiny. „V Česku se ročně vyprodukuje přes 8000 tun a velká část produkce zůstává na našem trhu. Zákazník, který má pomazánkové máslo rád, si jej v obchodě určitě najde i pod jiným názvem. Je však třeba, aby výrobci a prodejci reagovali na nastalou situaci flexibilně a shodli se v co nejkratší době na novém názvu, samozřejmě s ohledem na co nejsnazší orientaci spotřebitelů,“ říká prezident SOCR ČR, Ing. Zdeněk Juračka.
„Nové značení výrobků zůstane v rukou výrobců a prodejců, přesto se dá předpokládat, že budou preferovány názvy, které se budou co nejvíce podobat zavedenému označení, a budou tak pro zákazníky navyklé na nákup tohoto zboží přijatelné.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *