Stanovisko Zemědělského svazu ČR

Zemědělský svaz ČR nesouhlasí s rozhodnutím vlády pozastavit finanční prostředky na národní doplňkové platby TOP UP ve výši cca 900 mil. Kč a kompenzovat tak nižší snížení rozpočtu u jiných resortů. Ze sektoru zemědělství byly již v roce 2009 odvedeny rezervní prostředky ve výši cca 13 mld. Kč s cílem snížit schodek rozpočtu státu. Další krácení, tak mělo vážné dopady na konkurenceschopnost českých zemědělců.

Ceny v zemědělství poklesly v loňském roce proti roku 2008 o 24% a v prvním pololetí letošního roku dále pokračovaly v poklesu o 4% proti roku 2009. Nerovné postavení v podporách po vstupu do EU se projevuje v poklesu konkurenceschopnosti našich zemědělců především u živočišné produkce. Klesly stavy prasnic o 50%, prasat celkem o 42%, stavy skotu o 8%, dojných krav o 15%. Výrazný pokles je i prvním pololetí letošního roku. Na to navazuje nárůst dovozů. Např. u vepřového masa činí dovozy již 45%, u mléčných výrobků 38%, u drůbežího masa 33% a u hovězího masa je to 24,8% celkové domácí spotřeby. Případné nevyplacení pozastavených plateb TOP-UP prohloubí záporný hospodářský výsledek zemědělství při současném cenovém trendu na cca – 4,5 mld. Kč
Realizace uvedeného krácení tak prohloubí rozdíl mezi českými zemědělci a jejich konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. Vyzýváme tímto vládu k přehodnocení tohoto rozhodnutí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *