Statistici potvrzují, že letošek bude pro zemědělství úspěšný

Rozhovor s Jiřím Hrbkem, ředitelem zemědělské statistiky Českého statistického úřadu

Rok 2004 se chýlí ke konci, jaký byl z pohledu statistických čísel?
Před závěrem roku ještě pochopitelně pracujeme s předběžnými čísly. U rostlinné výroby se ale jistě dá na základě odhadů hektarových výnosů a celkové sklizně říci, že letošek byl nadprůměrný. Těžko budeme v dlouhé časové řadě hledat rok, kdy všechny plodiny vyšly tak dobře jako tento. Platí to především o obilovinách, kde meziroční nárůst u pšenice překročil 50 procent. Nechci srovnávat jen s loňskem, i z dlouhodobého pohledu byla letošní sklizeň svou výší abnormální.
Jak se vyvíjela živočišná výroba?
Je evidentní, že po celý rok klesaly stavy hospodářských zvířat, zejména chovných – jalovic a prasniček. Snižující se stavy zvířat budou jistě předurčovat i vývoj v dalším období. Naše přehledy také ukazují, že každý měsíc docházelo k poklesu porážek hospodářských zvířat. Mluvím zejména o období po vstupu do Evropské unie, kdy se začala vyvážet živá zvířata.
Ke zpracování do zahraničí odchází také syrové mléko. Jaké množství se ho vyváží a naopak dováží?
Tyto údaje jsou dostupné, bude však lepší počkat na konečná čísla. S přechodem na Intrastat, kde se sleduje pohyb zboží v rámci EU, mají povinnost hlásit tyto obchody subjekty, které za kalendářní rok naplňují určité peněžní kvóty. U dovozu jde o dva miliony korun, u vývozu o čtyři miliony korun. Řada nových podniků neví , zda se vejde do stanovené hranice, a informace zatím neposkytuje. Upřesnění se může bude týkat značných objemů. Příští rok bude v tomto směru snazší, protože zpravodajská povinnost bude již přesně daná.
Vraťme se k hodnocení končícího roku. Jaký odhadujete hospodářský výsledek odvětví?
Z ekonomického hlediska bude rok úspěšný, napovídají předběžné údaje. V současné době zpracováváme odhad souhrnného zemědělského účtu ve stálých i běžných cenách. Můžeme potvrdit odhad hrubé zemědělské produkce v běžných cenách na úrovni 117 miliard korun, který zveřejnil Zemědělský svaz ČR. Znamená to meziroční nárůst asi o 25 procent. V hodnocení hrubé zemědělské produkce ve stálých cen se ale se Zemědělským svazem ČR rozcházíme. Jeho údaj necelých 73 miliard korun se ukazuje jako podhodnocený. Podle našich předběžných propočtů by měl být asi o dvacet miliard korun vyšší. Musím upozornit, že tyto výsledky jsou předčasné. O celkové ekonomické situaci v resortu budeme vědět víc po úplném uzavření finančních položek – zejména nákladů, kde se nepochybně projeví zdražení elektrické energie a pohonných hmot. Dá se ale předpokládat, že hospodářský výsledek odvětví bude kladný.
Zemědělci mají spoustu papírování spojeného s dotacemi. Nemohla by jim alespoň statistika ubrat některá hlášení, když údaje by se daly čerpat z nových registrů zřízených v rámci IACS – Integrovaného administrativního a kontrolního systému?
Jistěže bychom zemědělce rádi méně zatěžovali, není to ale tak jednoduché. Unie po nás chce, abychom zajistili kvalitu dat, pokud chceme našim respondentům snížit břemeno spojené s pravidelným hlášením. Především je nutné dodržet souběh dat, posoudit, zda jsou srovnatelná a rovněž zaručit, že instituce, která registr udržuje, to bude dělat za rok či za dva. Snažíme se s příslušnými organizacemi domluvit, zatím ale spíš narážíme na neochotu. Nemuseli bychom třeba zajišťovat soupisy zvířat, pokud by byl přesný registr. Statistika bude ale vždycky zpracovávat odhady výnosů a sklizně, výkazy o porážkách hospodářských zvířat. Nadále budeme sledovat počet pracovníků v zemědělství, jejich věkovou strukturu, vzdělání a další strukturální údaje.
Evropská komise nás bude mít díky poskytovaným statistickým číslům přečtené. Jak detailní informace od vás Brusel chce?
Poprvé jsme Eurostatu dodali mikrodata, tedy individuální údaje, u nichž je zajištěna naprostá anonymita. Evropská komise si je vyžádala od všech členských států. Vyčte z nich, k jakému dochází vývoji. Je nutné počítat s tím, že pro různá jednání pak bude mít argumenty a představitelé jednotlivých zemí to nemohou podceňovat. I oni musí být vybaveni přesnými daty, nemohou spoléhat na improvizaci. Evropská komise si také u statistik členských zemí objednala nezávislé šetření o zemědělské půdě, které si zaplatí. Celá akce, označovaná zkratkou LUCAS (Land Use Cover Agriculture System), se uskuteční v letech 2006 a 2007. Nejprve se z družice zachytí celé území a pak vyrazí do terénu síť našich tazatelů. Ti budou na určitých vzorcích zjišťovat, jak se využívá půda z celorepublikového pohledu, ne u vzorečku jednotlivých zemědělců, jak to ověřují kontroly spojené s vyplácením dotací. Dá se říci, že LUCAS bude taková kontrola celého našeho registru půdy zvenčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *