Státní pozemkový úřad podepsal dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic

Státní pozemkový úřad společně s Ředitelstvím silnic a dálnic podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci. Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic svým podpisem deklarovali snahu o výrazné zefektivnění činnosti těchto strategických úřadů, především v oblasti příprav společné metodiky majetkoprávního vypořádání, v oblasti vytváření pozemkových rezerv pro silniční a dálniční stavby nebo společné koordinace v rámci pozemkových úprav. Informovala o tom Ivana Procházková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu Státního pozemkového úřadu.

Obě organizace vyjádřily přesvědčení, že podepsaná Dohoda o spolupráci přispěje k rychlejšímu dosažení výše stanovených cílů.

„V procesu přípravy staveb je majetkoprávní vypořádání pozemků jedním z klíčových momentů, které přímo ovlivňují datum zahájení stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) běžně čelí v mnoha případech skutečně zdlouhavému procesu vypořádávání třeba jen jednoho či dvou pozemků na stavbě, která je jinak již připravena k zahájení. Dokončená páteřní infrastruktura je přitom klíčová k rozvoji jednotlivých regionů a potažmo i celé České republiky. Velkou pomoc proto ŘSD nalezlo v minulém roce při řešení podobných problematických případů u krajů a nyní navazujeme podobnou součinnost i se Státním pozemkovým úřadem. Výstavba silnic a dálnic v současné době výrazně akceleruje a i podpis memoranda tomuto trendu významně napomáhá“, konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

„Uzavřená dohoda o vzájemné spolupráci vymezuje oblasti, v nichž Státní pozemkový úřad může Ředitelství silnic a dálnic ČR poskytnout zásadní součinnost ke splnění společného cíle, kterým je urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Společně chceme hledat nové cesty, jak realizovat majetkoprávní vypořádání pozemků v prostoru výstavby dálnic a silnic I. třídy. Společně chceme také hledat a přijímat preventivní opatření ke snižování negativních dopadů výstavby na krajinu“, říká ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *