Státní sila na sto tisíc tun

Ministr zemědělství znovu žádá vládu o souhlas s výstavbou státních sil. Oproti původnímu záměru, jehož projednání kabinet vloni na podzim odložil, je nynější návrh podstatně skromnější.

Zatímco tehdejší ministr Petr Zgarba prosazoval vybudování tří skladů, které by pojaly 300 tisíc tun obilí, Jan Mládek chce od vlády svolení pro dvě sila s celkovou kapacitou sto tisíc tun. Výstavba skladů by se měla hradit ze státního rozpočtu a ministerstvo odhaduje, že přijde na 200 až 250 tisíc korun.
Pořídit nová sila pro uskladnění intervenčních zásob obilí doporučuje nezávislá studie, kterou si MZe zadalo u společnosti Deloitte § Touche. „Studie došla k závěru, že Česká republika nemá zajištěny dostatečné skladovací prostory pro intervenční obilí. Evropská komise pak náš stát kritizuje, že v důsledku toho se mu nedaří řádně implementovat nástroje společné zemědělské politiky,“ uvedl Hugo Roldán z tiskového oddělení ministerstva. Expertíza, kterou si vyžádal kabinet, připomíná, že při stanovení potřebných skladovacích kapacit nelze vycházet jen z objemu intervenčních zásob v jednotlivých hospodářských letech, ale je třeba vzít v úvahu, že obilí může být uloženo až po tři roky. Posudek argumentuje také tím, že produkce obilí v následujících letech se může díky rostoucím hektarovým výnosům blížit osmi milionům tun, naopak domácí spotřeba by měla mírně klesat, takže se očekává minimální nabídka do intervence ve výši jednoho milionu tun.
Z loňské sklizně chtějí zájemci prodat do intervence 515 tisíc tun obilí, fond má uzavřené smlouvy se skladovateli na uložení 611,5 tisíce tun. „Nabízené množství prozatím nedosahuje hodnot předchozího marketingového roku, ale je nutné vzít v potaz všeobecně nižší kvalitu obilí sklizeného v minulém roce,“ připomíná studie. Poukazuje také na komplikace s odběrem kukuřice, kterou skladovatelé odmítají, protože se obávají poškození zrna při manipulaci s ním a následného snížení jakostních parametrů. Jestliže při loňském nákupu činily nabídky kukuřice zhruba 30 tisíc tun, v této sezóně překročily již 194 tisíc tun a zhruba 50 tisíc tun kukuřice od zemědělců fond nemůže umístit, konstatuje důvodová zpráva. Dále uvádí, že současně s výstavbou státních skladů by se řešil i problém zajištění nezávislých laboratoří pro analýzy jakostních parametrů intervenčních obilovin. „Současný stav, kdy se využívají laboratoře smluvních skladovatelů, napadla auditní mise Evropské unie pro možný střet zájmů a ohrožení objektivity při rozborech,“ poukazuje studie.
Materiál MZe je podle Roldána již na úřadu vlády a na její program by se mohl dostat během února. Ministerstvo počítá, že s výstavbou se začne v příštím roce, kdy by sklady měly být už také zcela funkční. Jejich provozovatelem má být právnická osoba pověřená Státním zemědělským intervenčním fondem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *