Studie zažehla další spor o kvalitu biopotravin

Příznivce ekologického zemědělství pobouřilo zjednodušené vyznění nové britské studie o kvalitě biopotravin. Tvrdí se v ní, že se z výživného pohledu neliší od konvenčních. Uvedená rešerše vědeckých studií se však věnovala jen některým aspektům kvality.

Badatelé z London School of Hygiene & Tropical Medicine prohledali PubMed, Web of Science a CAB abstrakty v období od 1. ledna 1950 do 29. února 2008, kontaktovali příslušné experty a prostudovali další bibliografii. Jak v krátkém shrnutí ke studii dále uvádějí, z celkem 52 471 článků identifikovali 162 studií (137 se týkalo rostlinných a 25 živočišných produktů). Celkem 55 z nich považovali za uspokojivě kvalitní. Na základě jejich analýzy konstatují, že konvenčně pěstované plodiny mají signifikatně vyšší obsah dusíku a organické produkty zase fosforu, spolu s vyšší titrační aciditou. U ostatních osmi z celkem jedenácti sledovaných kategorií živin nenalezli rozdíl. Soudí tedy, že z pohledu výživné kvality není mezi ekologickými a konvenčními potravinami rozdíl. Malé odchylky v obsahu živin přičítají odlišnostem v produkčních metodách.

Dále uvádějí, že analýza byla zaměřena jen na nejběžnější živiny. To jim však vyčítají příznivci biopotravin a ekologického zemědělství. Podle nich mají biopotraviny výrazně vyšší například obsah antioxidantů či nenasycených mastných kyselin, považovaných za příznivé pro lidské zdraví, a dalších látek. Naopak podstatně nižší až nulový je v biopotravinách obsah reziduí pesticidů. Nadto připomínají, že ekologické zemědělství se potraviny snaží produkovat tak, aby co nejméně negativně působilo na životní prostředí. Oponenti studii dále vytýkají, že se zabývala pouze anglicky psanými články a nezahrnula nejnovější výsledky, tedy, že zkoumala jen omezený počet zdrojů. Zadavatelem byl britský Úřad pro kontrolu potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *