Svaz chce rovnoprávnost

Zemědělský svaz ČR v součinnosti s Agrární komorou ČR a dalšími nevládními organizacemi zemědělců bude nadále usilovat o co nejrychlejší dosažení rovnoprávného postavení českých zemědělců. Právě nerovnoprávné principy jsou jednou z hlavních příčin pokračujícího snižování produkčního rozměru v zemědělství ČR. Uvádí se to v dokumentu Zemědělského svazu ČR, který zaslal tajemník předsedy Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Hlavními body jednání dopolední části konference bylo zhodnocení činnosti na uplynulé volební období, zvolení nových představitelů svazu od roku 2009 do příští konference v roce 2011, projednání a schválení zásadních svazových dokumentů (programové zaměření činnosti, usnesení konference, stanovy). Odpolední část konference byla zejména věnována problematice konkurenceschopnosti českého zemědělství v rámci rozšiřující a reformující se Evropské unie. Zúčastnili se jí ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič, předseda a místopředsedové Zemědělského výboru Parlamentu ČR Ing. Jiří Papež, Ing. Pavel Kováčik, Ing. Ladislav Skopal, zemědělská radová Velvyslanectví Holandského království v Praze Ellen van de Vrugt, prezident Agrární komory ČR a viceprezident COPA/COGECA Ing. Jan Veleba, prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, předseda Zväzu poĺnohospodárských družstev a obchodných společností SR Ing. Milan Mišánik další významní hosté.
Novými představiteli Zemědělského svazu ČR byli včera zvoleni:
 předseda: Ing. Miroslav Jirovský (územní organizace Kutná Hora),
 statutární místopředseda: Ing. Vítězslav Navrátil (územní organizace Vyškov),
 místopředseda: Ing. František Trnka (územní organizace Klatovy),
 místopředseda svazu a předseda Družstevní rady svazu: Zdeněk Houška (územní organizace České Budějovice a Český Krumlov),
 předseda kontrolní komise: Ing. Jaroslav Navrátil (územní organizace Olomouc).
Podle sdělení tajemníka Pýchy má Zemědělský svaz ČR k datu konference 1005 členů, z toho je 408 zemědělských družstev, 474 obchodních společností, 78 fyzických osob a 45 dalších členů. Členové svazu obhospodařují v ČR asi 34 % zemědělské půdy podle evidence půdních bloků. Nejvyšším svazovým orgánem je celostátní konference. Na úrovni centra působí výbor, představenstvo, kontrolní komise a další odborné a poradní orgány. Orgány svazu jsou budovány na principu přímého delegování zástupců jednotlivých územních organizací a voleb předsedy, statutárního místopředsedy a místopředsedy probíhajících na konferenci, která se koná jedenkrát za tři roky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *