Svaz přispěl postiženým povodní

Vedení Zemědělského svazu ČR se rozhodlo uvolnit částku sto tisíc korun z prostředků svazu na pomoc regionům postiženým povodní. Zároveň byla zorganizována sbírka mezi členy vedení svazu a zaměstnanci svazové kanceláře v Praze s tím, že bylo vybráno 31 500 korun. Dalších patnáct tisíc korun nabídly ÚO ZS ČR Česká Lípa a pět tisíc korun ÚO ZS ČR Pardubice. Celkem se kontě pomoci sešlo 151 500 korun. Informoval o tom předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský.

Vedení svazu rozhodlo, že na Moravu bude odesláno sto tisíc korun a do Jižních Čech 51 500 korun, doplnil Jirovský. Veškerá pomoc je podle předsedy svazu realizována prostřednictvím obcí. Uvedení dárci, popřípadě i další dárci, kteří se rozhodnou přispět na pomoc postiženým regionům, budou spojeni s ÚO svazu v postiženém okrese. Ta na základě rozhodnutí představenstva či vedení ÚO rozhodne o jejím rozdělení postiženým a její tajemník musí domluvit tuto pomoc danou obcí (zjistit číslo účtu, domluvit, aby obec prostředky obratem přeposlala k postiženým osobám, zajistit sepsání darovací smlouvy kvůli zdanění). Dárce pak odešle prostředky na konto obce, a ta je vyplatí postiženým.
Prostředky je také možné zasílat přímo na konto povodňové solidarity, které otevřela Agrární komora ČR na č. ú. 230 859 590 0300, jako to udělala územní organizace Šumperk a Jeseník. V těchto případech je třeba o výši pomoci zaslat informaci na aacr@zscr.cz.
jak uvedl Jirovský, požadavek na materiální pomoc (seno, sláma, siláž) Zemědělský svaz ČR zatím neobdržel. Pokud by se taková potřeba objevila, nabídla ÚO Žďár nad Sázavou, že je tuto formu pomoci je připravena poskytnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *