Svazy hodnotily produkci mléka a mléčných výrobků na českém trhu

Vývoj ve stavu skotu v České republice má od roku 1936 do loňského roku klesající tendenci. Vloni se ČR nacházela na 44% úrovni roku 1936 a u krav na 31% tehdejší úrovně. Dojivost se ale od roku 1989 naopak zvyšuje. Zatímco v roce 1989 byla ročně 3982 litrů na kus, vloni stoupla na 6006 litrů na kus, zhodnotil Zemědělský svaz ČR na konferenci, kterou pořádal s Českomoravským svazem mlékárenským v tomto týdnu.

V přepočtu na obyvatele má Česká republika národní mléčnou kvótu 268,4 kg, tedy více než Slovensko, Maďarsko, Polsko a UK, ale méně než SRN, Rakousko, Francie a Nizozemsko, kde mají kvótu v přepočtu na obyvatele 683,9 kg, informovala Kateřina Malatová ze Zemědělského svazu ČR.
V oblasti zahraničního obchodu poukázali přítomní na vývoj dovozů a agrárního salda u mléka, kdy v období od roku 2000 až 2004 se dovoz mléka do ČR zvýšil třikrát, zatímco saldo se zvýšilo jen o 35 %. Mlékárenský svaz poukázal na skutečnost, že proporce zahraničního obchodu s mlékárenskými výrobky se po vstupu výrazně nezměnily. Pokračuje výrazný nárůst spotřeby sýrů a zakysaných výrobků a celková spotřeba stoupá.
Syrové kravské mléko od českých chovatelů a naše mlékárenské výrobky jsou špičkové kvality a snesou srovnání s tak vyspělými státy jako jsou Německo, Nizozemsko či skandinávské státy. Naše mléko a mléčné výrobky jsou také atraktivní pro naše spotřebitele. Proto zaznělo přání obou svazů, aby Marketingová agentura SZIF, disponující nemalými finančními prostředky na propagaci zemědělských surovina a potravin, začala plnit svoji roli a spolupracovat se všemi jejími profesními a nevládními organizacemi.
Oba svazy požádají nového ministra zemědělství, aby chov dojeného skotu a výroba mlékárenských výrobků byla prioritní oblastí jeho zájmů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *