Systém rychlého varování funguje

Počet nebezpečných výrobků, které byly staženy z trhu Evropské unie, vloni v meziročním srovnání vzrostl o 56 procent. Tento nárůst z 1051 oznámení na 1605 ukazuje, že kontrolní kapacity členských států se rok od roku zlepšují a že evropští spotřebitelé jsou dnes lépe chráněni. Vyplývá to z uveřejněné výroční zprávy Komise o systému rychlého varování (RAPEX).

Počet oznámení v rámci systému RAPEX během posledních několika let prudce vzrostl a od roku 2004, kdy nové právní předpisy o bezpečnosti výrobků vstoupily v platnost a kdy bylo podáno 468 oznámení, se ztrojnásobil na 1605. Stabilní růst počtu varování v rámci systému RAPEX lze připsat účinnějšímu prosazování bezpečnosti výrobků ze strany orgánů jednotlivých států, většímu povědomí podniků o vlastních povinnostech, intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi a opatřením, která koordinuje Komise a jejichž cílem je budování kontaktů.
Rozdíl mezi státy, které podávají oznámení nejčastěji, a státy, které vykazují nejnižší počet oznámení, se během loňského roku výrazně zmenšil, což dokazuje rovnoměrnější zapojení zúčastněných států do systému RAPEX. To potvrzuje i skutečnost, že celkový podíl pěti nejaktivnějších zemí v roce 2006 dosahoval 61 %, avšak v roce 2007 jen 44 %. Nejaktivnějšími členskými státy v systému RAPEX byly Německo (163 oznámení, asi 12 %), dále Řecko (115 oznámení, asi 8 %) a Slovensko (114 oznámení, asi 8 %), Maďarsko (109 oznámení, asi 8 %) a Španělsko (108 oznámení, asi 8 %).
Více než polovinu všech oznámení představovaly v roce 2007 hračky (417), motorová vozidla (197) a elektrické spotřebiče (156). Více než jeden ze tří oznámených výrobků byla buď hračka nebo předmět pro péči o děti, což potvrzuje význam, který orgány odpovědné za dozor nad trhem kontrole těchto kategorií přikládají.
Čínská lidová republika je i nadále zemí, z níž pochází největší počet výrobků, u nichž bylo odhaleno závažné riziko. Toto číslo by však mělo být zasazeno do kontextu, z něhož vyplývá, že značný podíl veškerého dovozu do EU pochází z Číny (například 80 % všech hraček) a že kontrola čínských výrobků je přísnější než kontrola mnoha dalších zemí. V roce 2007 také klesl ve srovnání s předchozími lety počet oznámení, kdy je původu výrobku neznámý (20 % v roce 2005, 17 % v roce 2006 a 13 % v roce 2007), a je pravděpodobné, že některé výrobky, které byly dříve oznámeny jako výrobky neznámého původu, byly v roce 2007 identifikovány jako výrobky pocházející z Číny.
Během loňského roku komise svoji spolupráci s Čínou v oblasti bezpečnosti výrobků významně posílila. Od první návštěvy komisařky Megleny Kunevové v Číně v červnu 2007 byl především zaveden nový systém čtvrtletního podávání zpráv ohledně prosazování bezpečnostních opatření v Číně, jehož cílem je stanovit zdroj nebezpečného zboží oznámeného v rámci systému RAPEX pro Čínu. První výsledky jsou pozitivní. Od července do září 2007 prošetřily čínské orgány v rámci systému RAPEX 184 případů proti 84 případům za dvanáct předcházejících měsíců. Nápravná opatření byla přijata ve 43 % případech. Čtvrtletní zpráva za období od září do listopadu 2007 dokládá, že čínské orgány se kontrolní činnosti věnovaly i nadále a prošetřily dalších 89 oznámení z EU. Kromě toho se ukazuje, že Čína vyvinula značné úsilí v oblasti posílení kontroly hraček. V relativně krátké době proběhl audit 3 540 výrobců, kteří mají vývozní licenci, a kde to bylo nutné, musely podniky své bezpečnostní kontrolní systémy zlepšit. Celkem 701 podniků o své vývozní licence přišlo (podrobné údaje o iniciativách na posílení spolupráce mezi EU a Čínou v roce 2007 jsou k dispozici v přiložené zprávě). Komisařka Meglena Kunevová navštíví Čínu v červnu 2008 s cílem zhodnotit pokrok za posledních 12 měsíců a prozkoumat další možnosti posílení spolupráce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *