SZIF zatím převzal 62,3 tisíce tun obilí, odmítl přes 3600 tun

Rozhovor s Janem Höckem, ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu

Jaká je aktuální nabídka obilí na intervenční nákup?
K 10. lednu přijal fond nabídky na 434 848 tun, z toho je 282 300 tun destinačních a 152 548 tun loco nabídek. Nadále je největší zájem prodat do intervence kukuřici, které je přihlášeno 188 802 tun. U pšenice jsou nabídky 152 205 tun a ječmene 93 841 tun. Ke stejnému dni jsme měli s 51 skladovateli uzavřené smlouvy na uložení celkem 497 750 tun. Přičemž na destinační dodávky jsou vyčleněny prostory na 181 150 tun, kapacita pro loco dodávky z vlastních zásob, tedy zboží skladovatelů, je 298 700 tun a pro loco dodávky cizí zásoby je to 17 900 tun.
Při zahájení nákupu jste předpokládal, že nabídka obilí by mohla být na úrovni výkupu ze sklizně roku 2004, i když se po loňských deštivých žních očekávaly problémy s kvalitou. Čím si tedy vysvětlujete, že zájem o intervenci je podstatně nižší? Myslíte, že objem nabízeného zboží ještě výrazně stoupne?
V nedávné době udělalo ministerstvo zemědělství průzkum a zjistilo, že se ještě zhruba přes 800 tisíc tun obilovin nachází u prvovýrobců. Dá se tedy předpokládat, že toto množství může být potencionálně do intervenčního nákupu nabídnuto. Jestliže tedy máme od ministerstva informace, že je na skladech u zemědělců ještě takové množství obilovin, musíme být připraveni ho vykoupit, ačkoliv nikdo nemůže říci, zda nám bude vůbec nabídnuto. Domníváme se, že obilí nyní může být ve skladech zemědělců ještě pročišťováno, neboť období sklizně bylo dosti deštivé. Ovšem zemědělci, kteří akutně potřebovali finanční prostředky, sklizeň již prodali.
Kolik obilí fond dosud převzal a kolik ho musel kvůli nevyhovující kvalitě odmítnout? Co jsou nejčastější důvody pro odřeknutí dodávky?
K 10. lednu fond převzal dohromady 62 319 tun obilí, z toho 37 586 tun pšenice, 12 254 tun kukuřice a 12 479 tun ječmene. Sami nabízející stornovali 6980 tun obilovin. Kvůli špatné kvalitě jsme museli odmítnout 3630 tun, mezi nimi bylo 2880 tun pšenice, 650 tun kukuřice a sto tun ječmene. Hlavními nedostatky v kvalitě jsou výskyt škůdců a vysoké procento zaplísněných zrn. Kvůli tomu nabídky stahují i sami nabízející. Dalším důvodem, pro který musíme zboží odmítnout, je překročením limitu DON při testování na mykotoxiny. Právě to je případ zhruba dvou tisíc tun pšenice.
Probíhá intervenční nákup obilí z loňské sklizně pružněji než ten předešlý, který doprovázely potíže s nedostatkem skladů? Nedochází ke zpožďování či jiným komplikacím při testování obilí na zdravotní nezávadnost?
Intervenční nákup běží zcela standardně a bez problémů. Pouze v období Vánoc nás někteří nabízející, zejména prvovýrobci, žádali o přesuny termínů přejímek obilovin, což samozřejmě hladký průběh intervenčního nákupu ovlivnilo. U destinačních nabídek je problémem nerespektování denního svozu (150 tun) a bohužel na Moravě klimatické podmínky. S intervenčními sklady ale potíže nejsou. Také sledování zdravotní nezávadnosti je bez technických problémů, kontroloři jsou vybaveni potřebným materiálem a stanovení DON pomocí orientační metody Rida Quick DON (Dipstick) probíhá v součinnosti se skladovatelem. V případě, že skladovatel nemá mikropipety, což se mnohdy stává, zajišťují se rozbory ve smluvních laboratořích.
Vzhledem k nízkým cenám kukuřice na volném trhu je velký zájem prodat ji fondu. Co když vám pěstitelé nabídnou geneticky modifikovanou kukuřici, jste připraveni ji vykoupit?
GM kukuřici nemůžeme odmítnout, neboť musíme převzít veškerou kukuřici, která splní stanovená kvalitativní kritéria. Nabízející má podle předpisů Evropské unie o nakládání s geneticky modifikovanými komoditami povinnost oznámit nám fakt, že do intervence hlásí GM kukuřici a tu také označit. Fond pak musí tuto kukuřici skladovat odděleně a při následném intervenčním prodeji taktéž odděleně prodávat s poukazem na to, že jde o GM kukuřici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *