SZPI: Odkaz na víno a informace o EU

Na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je vytvořen nový odkaz „Víno“. Podnikatelé pod touto složkou najdou plná aktuální znění právních předpisů, které se týkají vinohradnictví a vinařství i celou řadu praktických informací, sdělila tisková mluvčí inspekce Daniela Kolejková. Vinaři zároveň v ní naleznou přehled všech povinných hlášení, oznámení a výkazů, seznam laboratoří pověřených k provádění rozborů pro zatřiďování vína, informace o Komisi inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína. Je tu popsán postup při získávání kódů stáčíren i podmínky pro dovoz a vývoz vína. Ke stažení jsou ve složce Víno připraveny všechny potřebné formuláře. Uživatelé z ní mohou čerpat řadu praktických rad, jak v postupovat v konkrétních případech. Kolejková dále upozornila, že nově jsou na webových stránkách SZPI k dispozici v odkazu „Informace o Evropské unii – Předpisy ES“ přehledy všech evropských předpisů, které se týkají potravinového práva a činnosti SZPI a které byly od začátku roku 2004 publikovány v Úředním věstníku EU. Předpisy vydávané letos od 1. května jsou již ve věstníku publikovány v češtině, zbytek se průběžně překládá. Oba zmíněné odkazy lze nalézt na adrese: www.szpi.gov.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *