Registrováno bylo 36 nových odrůd

Na základě výsledků registračních zkoušek prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským – Národním odrůdovým úřadem – bylo v roce 2013 podle zákona č. 219/2003 Sb. nově registrováno (zapsáno do Státní odrůdové knihy) celkem 36 hybridů kukuřice. Přesně polovina z nich je pro využití na siláž.

K datu vydání tohoto příspěvku bylo v České republice registrováno celkem 363 hybridů kukuřice 15 udržovatelů.
Z tohoto počtu bylo 40 hybridů geneticky modifikovaných s odolností proti zavíječi kukuřičnému (modifikace MON 810).
Popisy nově registrovaných hybridů
Assano
Assano je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti zhruba 230 S).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o., Žatec
Cegrand
Cegrand je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti přibližně 290 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Codiscan
Codiscan je dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti asi 340 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Caussade Semences, Francie
 –Conbrio
Conbrio je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti asi 280 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o., Žatec
Corioli CS
Corioli CS je dvouliniový (Sc) středně raný hybrid (číslo ranosti asi 290 S).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Caussade Semences, Francie
DKC3830
DKC3830 je dvouliniový (Sc), středně raný až raný hybrid (číslo ranosti asi 300 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s. r. o., Brno
DS0419A
DS0419A je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti zhruba 230 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Dow AgroSciences GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s. r. o., Brno
DS0471B
DS0471B je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti přibližně 260 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn velmi vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Dow AgroSciences GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s. r. o., Brno
Edico
Edico je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti asi 290 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o., Žatec
 –Embelixx
Embelixx je tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti asi 270 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
ES Cockpit
ES Cockpit je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti asi 260 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Euralis Semences, Francie
Zástupce v ČR: EURALIS Saaten GmbH, Německo
ES Fireball
ES Fireball je dvouliniový (Sc) středně raný hybrid (číslo ranosti asi 280 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Euralis Semences, Francie
Zástupce v ČR: EURALIS Saaten GmbH, Německo
Ferarixx
Ferarixx je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti asi 330 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
Gonzalo KWS
Gonzalo KWS je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti přibližně 250 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až nízký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Kaduras
Kaduras je dvouliniový (Sc) raný až velmi raný hybrid (číslo ranosti zhruba 240 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Kalupas
Kalupas je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti asi 260 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Kassandras
Kassandras je dvouliniový (Sc) středně pozdní hybrid (číslo ranosti asi 350 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna koňský zub.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Kopernikus
Kopernikus je čtyřliniový (Dc) raný hybrid (číslo ranosti přibližně 250 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Krysalis
Krysalis je dvouliniový (Sc) středně raný až raný hybrid (číslo ranosti asi 300 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
Laperi CS
Laperi CS je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti přibližně 270 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Caussade Semences, Francie
 –LG30220
LG30220 je tříliniový (Tc) velmi raný hybrid (číslo ranosti přibližně 230 S).
Rostliny středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, Vizovice
LG30291
LG30291 je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti zhruba 260 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, Vizovice
Lidano
Lidano je dvouliniový (Sc) velmi raný hybrid (číslo ranosti asi 200 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až nízký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o., Žatec
MAS 28A
MAS 28A je tříliniový (Tc) středně raný hybrid (číslo ranosti zhruba 300 S).
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: MAISADOUR SEMENCES, Francie 
MAS 29P
MAS 29P je dvouliniový (Sc) středně raný hybrid (číslo ranosti asi 310 S).
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: MAISADOUR SEMENCES, Francie
-Maxxens
Maxxens je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti asi 260 Z).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
Milanno
Milanno je dvouliniový (Sc) středně pozdní hybrid (číslo ranosti zhruba 380 Z).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn velmi vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
Millesim
Millesim je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti zhruba 270 Z).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí
 –Nolween
Nolween je tříliniový (Tc) velmi raný hybrid (číslo ranosti asi 230 S).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, Vizovice
Oxximore
Oxximore je dvouliniový (Sc) velmi raný hybrid (číslo ranosti zhruba 220 S).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
Pomeri CS
Pomeri CS je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti zhruba 280 Z).
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Caussade Semences, Francie
n P8609
P8609 je dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti zhruba 340 Z).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.
Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, Německo
Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav
Rivoxx
Rivoxx je dvouliniový (Sc) středně pozdní hybrid (číslo ranosti asi 320 S).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
Sativo
Sativo je dvouliniový (Sc) raný hybrid (číslo ranosti asi 270 Z).
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H., Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o., Žatec
Tetraxx
Tetraxx je tříliniový (Tc) velmi raný hybrid (číslo ranosti zhruba 220 S).
Rostliny jsou vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r. o., Praha
 –Toninio
Toninio je tříliniový (Tc) velmi raný hybrid (číslo ranosti asi 220 S).
Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley a Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Udržovatel: KWS SAAT AG, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s. r. o., Velké Meziříčí

Ing. Marek Povolný
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Národní odrůdový úřad*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *