Termíny pro příjem žádostí osmého a devátého kola operačního programu se posunují

Ministerstvo zemědělství ČR vychází vstříc odborné veřejnosti a posouvá termíny pro předkládání žádostí o podporu v osmém a devátém kole operačního programu Zemědělství. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty, uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Loskot.

Osmé kolo příjmu žádostí se podle informací Loskota posunuje z termínu 9. až 27. ledna 2006 na termín 6. až 24. února 2006, do 12.00 hodin. Bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:
 podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměry:
a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz
b) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic
c) zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy
d) investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny
 podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností
 podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
 podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
 podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
 opatření 2.3. Rybářství

Deváté kolo příjmu žádostí se posunuje z termínu 13. až 31. března 2006 na termín 10. až 28. dubna 2006, do 12.00 hodin. Bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:
 opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
 opatření 1.3. Lesní hospodářství (kromě podopatření 1.3.4.)
 podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
 podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +), investiční záměr c) Osvojování schopností

Pravidla pro žadatele a podmínky příjmu žádostí se nemění, upozornil Loskot. Žadatelé mohou předkládat své žádosti ve výše uvedených termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského investičního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *