07.11.2002 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tisková zpráva z jednání valné hromady Unie výrobců lihovin ČR

Unie výrobců lihovin ČR sdružující 10 nejvýznamnějších výrobců lihovin reagovala na své valné hromadě na informaci Ministerstva financí o uvažovaném zvýšení spotřební daně na lihoviny na 265,- Kč/la a na informaci Ministerstva zdravotnictví o projektu zdraví směřujícím m.j. ke snížení spotřeby alkoholických nápojů o 40 % v následujících letech.

Je třeba se ptát jaký cíl má zvýšení spotřební daně u lihovin. Jedná se buď o potřebu naplnit státní pokladnu nebo pomocí výše daní regulovat spotřebu určitého zboží. Případně jde o kombinaci obojího, ovšem mělo by to být na začátku zcela jasně řečeno.
Je ale oprávněné zvýšit spotřební daň na lihoviny z důvodu regulace spotřeby lihovin? Dle názoru Unie výrobců lihovin ne. Spotřeba lihovin odpovídá v České republice evropskému standardu a dle odhadu Unie výrobců lihovin je spotřeba 9 litrů lihoviny na hlavu, což odpovídá 3,2 litru absolutního alkoholu na hlavu. I při odhadu spotřeby se vychází z nepřesných čísel, neboť správný statistický údaj o spotřebě lihovin není v České republice k dispozici. Jsme toho názoru, že regulace spotřeby není otázkou výše daní, ale problémem výchovy a celkové kulturní úrovně. Dle spotřeby absolutního alkoholu je s lihovinami srovnatelné víno, vezmeme-li spotřebu z oficiální výroby a odhad vlastní produkce pěstitelů vinné révy. Víno, tzv. tiché víno, má nulovou spotřební daň, což je rarita mezi státy importujícími přibližně polovinu spotřeby vína a zavedení spotřební daně u vína se neuvažuje. Největší podíl na konzumaci alkoholických nápojů má pivo. Přepočteme-li vypité množství piva v ČR - 168 litrů na hlavu na absolutní alkohol dostáváme hodnotu 5 - 7 litrů absolutního alkoholu na hlavu, což dvakrát překračuje spotřebu lihovin. Ani se zvýšením spotřební daně u piva se však neuvažuje, přestože pivo v ČR má mizivou spotřební daň 0,07 EUR na litr absolutního alkoholu, zatímco například na Slovensku 1,83 EUR, ve Slovinsku 7,46 EUR, v Polsku 4,46 EUR. Chce tedy stát regulovat spotřebu alkoholických nápojů pouze snížením spotřeby lihovin regulací spotřební daně? A proč jsou lihoviny diskriminovány? Dle vyjádření EU - DG Zdraví je oficiální postoj k alkoholu takový, že konzumace alkoholických nápojů obecně zdraví neškodí, ale pro zdraví je nebezpečné zneužití alkoholu. V tomto směru vyvíjejí výrobci lihovin aktivitu a nabádají členy své unie k tzv. samoregulaci v oblasti reklamy na alkoholické nápoje, především z hlediska působení na věkovou hranici účinkujících v reklamě.
Porovnáme-li výše spotřebních daní v evropských zemích, potom vidíme značné disproporce. Některé jižní státy např. Itálie (6,45 EUR/la), Španělsko (7,40 EUR/la) mají nižší spotřební daň než Česká republika (7,58 EUR/la), přestože kupní síla obyvatelstva je v těchto státech podstatně vyšší. Srovnáme-li státy s podobnou kupní sílou, pak Maďarsko má daň 6,51 EUR/la a Slovinsko 7,56 EUR/la. Vyšší spotřební daň má ze sousedních nově vstupujících států do EU pouze Polsko, avšak je připravováno snížení spotřební daně k zamezení tzv. lihové turistiky.
Je zaručené, že zvýšením spotřební daně na lihoviny se vybere více daní? Dle názoru Unie výrobců lihovin lze vycházet ze zkušenosti z roku 1999. V roce 1998 došlo ke zvýšení spotřební daně u lihovin ze 195,- Kč/la na 234,- Kč/la a následující rok byla výše vybrané daně menší. Unie upozorňuje na velký rozdíl spotřební daně na lihoviny mezi ČR a SR po případném zvýšení spotřební daně na 265,- Kč / la. Bude-li zachována současná parita české a slovenské koruny, potom 1 litr 40 % lihoviny bude mít rozdílnou daň o 41,5 % a cena lihovin bude na Slovensku nižší o cca 35 %. Může dojít k rozvoji lihové turistiky ze Slovenska a daněmi se naplní slovenská pokladna a ne pokladna česká.
Zvýšením spotřební daně se též zvýší lukrativnost oblasti lihovin pro subjekty operující na černém trhu s lihovinami. Právě oblast úniků spotřební daně z lihovin je oblastí, která je dle Unie výrobců lihovin zcela podstatná a na kterou by se Ministerstvo financí mělo zaměřit. V poslední době dochází ke zřetelnému posunu v aktivitě některých ministerstev a jsou připravována opatření zabraňující nebo omezující možnosti výroby nebo prodeje nezdaněných lihovin. Na zavedení těchto opatření Unie výrobců lihovin již řadu let apeluje. Unie zpracovala a předala Ministerstvu financí komplexní analýzu možností úniku spotřební daně z lihovin s návrhy na opatření.
Nejdůležitějšími body této analýzy jsou :
- zakázat stánkový prodej lihovin
- zavést koncesovanou výrobu lihovin
- provést změny v legislativě týkající se denaturovaného lihu
- urychleně dokončit a schválit novelu zákona o spotřebních daních obsahující institut
daňových skladů
- zabránit dovozu lihu pod jinou položkou celního sazebníku
- zabránit dovozu lihu zaměněného za jiný druh zboží zpřísněním kontroly na hranicích
- snížit povolenou kvótu destilátu při pěstitelském pálení

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down