Top-up na Slovensku

Národní doplňkové platby, které na letošní rok dostanou zemědělci na Slovensku, budou financovány ze státního rozpočtu a z Plánu rozvoje venkova. Podobně jako u nás se platby poskytují na vybrané plodiny na orné půdě, a to maximálně do výměry 1 003 453 hektarů, přičemž plochy s podporovanou plodinou musí být osety nejpozději do 31. května.

Ani naši sousedé neobdrží v rámci slovenského dorovnání top-up platby na brambory, zeleninu či cukrovku. Speciální dotace je stanovena pro vybrané odrůdy tabáku a na chmel, u něhož je možné podpořit celkově maximálně 305,13 hektaru. Podporu pěstování lnu na vlákno, který se u nás těší zvláštní pozornosti v podobě speciální platby, mají Slováci začleněnou v platbách na ornou půdu. Na rozdíl od české platby na chov přežvýkavců, tzn. skotu, ovcí a koz, na Slovensku přispívají zvláštní dotací na chov krav bez tržní produkce. O příspěvek může žádat chovatel s nejméně třemi kusy zvířat. Dotace se poskytuje na krávy vyjmenovaných masných plemen a kříženců a na jalovice ve věku nejméně osm měsíců. O speciální platbu mohou žádat také chovatelé bahnic, jehňat a koz, kde je podmínkou nejméně deset těchto zvířat ve věku minimálně jeden rok.
Žadatelé se zavazují dodržovat dobré zemědělské a environmentální podmínky. To znamená ochránit půdu před erozí pomocí vhodných opatření. Nedoporučuje se půdu při průměrném sklonu přes 12 stupňů využívat jako ornou s výjimkou pěstování víceletých pícnin a trav. Nutné je také zajistit minimální údržbu travnatých porostů sečením nebo spásáním a mulčováním. Nevyužívaná orná půda se má sekat nebo mulčovat.
Sazby plateb budou stejně jako u nás oznámeny dodatečně. Pravidla pro letošní platby SAPS a top-up zveřejnilo slovenské ministerstvo zemědělství na své webové stránce 8. dubna. U našich sousedů se vydává jako nařízení ministra, nikoli vlády.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *