24.02.2012 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy vývoje technologií a techniky

Vývoj nových technologií a techniky pro pěstování, skladování a a tržní úpravu brambor odpovídá trendu vývoje zemědělství v Evropě a cílům EU. Zřetelný je zejména ve spojování pracovních operací do větších a výkonnějších strojů, strojních linek a zařízení, které hojně využívají nové řídicí a sledovací prvky (senzory, videokamery, GPS aj.) i další zařízení moderních automatizačních a informačních technologií.

Na poslední odborné výstavě zemědělské techniky a managementu profesionální rostlinné výroby Agritechnica 2011 v německém Hannoveru byly prezentovány inovace, trendy vývoje a diskutovány vize do budoucnosti ze všech oblastí zemědělské techniky. Byla akcentována zejména oblast techniky pro výrobu energetických surovin, pěstování obnovitelných rostlinných surovin a výrobu regenerativní energie.
Výrobcům byly uděleny dvě zlaté medaile: firmám AGCO Fendt za virtuální řízení dvou traktorů jedním řidičem a KRONE--ULTIMA za lis na kontinuální lisování a balení. Rozděleno bylo 39 stříbrných medailí.

Sklizeň, posklizňové zpracování, skladování a tržní úprava 
Novou techniku na sklizeň a posklizňové zpracování, skladování a tržní úpravu brambor představily dále uvedené firmy.
Nejrozsáhlejší prezentaci techniky pro pěstování, výrobu a zpracování brambor měla domácí firma Grimme (www.grimme.de), tradiční a největší německý výrobce s komplexní nabídkou strojů a zařízení určených pro technologie pěstování i posklizňovou úpravu brambor. Firma představila inovovanou řadu sázečů a sklízečů brambor, například automatické nastavování sázecího ustrojí s elektronickým řízením (Potato Suite), inovace vyprazdňovacího zařízení u zásobníků sklízečů za účelem snížení poškození hlíz. V neposlední řadě jsou na technice prováděna opatření ke snížení náročnosti obsluhy a k snazšímu sběru dat softwarovým vybavením.
Zvláštní pozornost je věnována při modernizaci strojů zejména sázečům s lokální aplikací hnojiv. Stále převládá přihnojení tuhými minerálními hnojivy v kombinaci s dalšími ochrannými aplikacemi chemických kapalných přípravků při sázení (například postřiky hlíz proti plísním, kořenomorce apod.).
V posledním období firma vyvinula a uplatňuje ve svých technologiich pro pěstování brambor používání řízení strojů pro sázení, ošetřování a sklizeň pomocí navigačního zařízení. V sázecí technice brambor byl inovován čtyřřádkový sázeč Grimme GL34T, který umožňuje sloučení operací přípravy půdy, sázení, přihnojení a tvarování hrůbků do jediné operace a případně další jejich kombinace.
Redaktoři špičkových evropských odborných časopisů ocenili v minulém roce firmu Grimme osmkrát za inovace techniky a pro praxi vhodnou zemědělskou techniku. V kategorii „vyorávač“ byl oceněn samojízdný, čtyřřádkový sklízeč brambor VARITRON 470 se 7tunovým zásobníkem, který udává další směr inovací ve sklízecí technice.
VARITRON 470 (obr. 2) je první čtyřřádkový samojízdný sklízeč brambor, který je vybaven pásovým vyorávacím ústrojím šetrným k půdě i hlízám. Ústrojí umožňuje volbu nejrůznějších vyorávacích nástrojů podle půdních podmínek. Novinkou jsou i široké prosévací pásy sklízeče o pracovní šířce 2800 mm. Proud sklízeného materiálu není zúžený a je tím zaručeno optimální prosévání a vytřídění. Také větší šířka (1200 mm) kruhového vynášecího dopravníku sklízeče brambor s novým typem kapes OptiBag z polyuretanu umožňuje dodatečné intenzivní prosévání půdy šetrné k hlízám. Zásobníky sklízečů a vyorávačů mohou být nově vybavovány vážicím zařízením. Firma Grimme vyvíjí a vyrábí již 40 let samojízdné sklízeče brambor a cukrovky a v současnosti nabízí sedm různých modelů.
Firma ALL-IN-ONE Pforring Dotting-SRN (www.heiss-technik.de) je průkopníkem ve spojování strojů pro přípravu půdy a sázení s úpravou hrůbků do jediné operace (obr. 3). Obdobně disponuje i technikou pro přípravu půdy a setí řádkových plodin.
Společnost WM Kartoffeltechnik (dříve Wühlmaus) – SRN představila široký sotiment vyráběné sklízecí techniky na brambory a překvapila návštěvníky svojí novinkou, osmiřádkovým kombinovaným sázečem brambor s rotačním nářadím na přípravu půdy a formování hrůbků WM Falcon 875 (obr. 4).
Firma AVR bvba Roeselare z Belgie nabízí kombinované strojní linky na přípravu půdy a sázení s úpravou hrůbků typu Multivator, CompactIII a Smart float ve spojení se sázečem Miedema. Vyrábí široký sortiment přívěsných sklízečů a vyorávacích nakladačů brambor jedno- a víceřádkových typu Spirit a nabízí i samojízdný čtyřřádkový sklízeč brambor AVR-Puma v kombinaci s drtičem natě.
Firma Struik Wierinermeer B. V. z Nizozemska (www.struikholland.nl) představila nové víceřádkové půdní frézy, kultivátory, drtiče natě, formovače hrůbků a plamenové čističe půdy vhodné zejména pro malopěstitele zeleniny.
Společnost Cramer GmbH – SRN (www.cramer.eu ) vyvinula nové sázecí systémy s větší přesností sázení brambor, které snižují vytváření ‘dvojáků‘ nebo vynechávky hlíz při sázení brambor. Dosáhlo se toho naklopením sázecího ústrojí a novým tvarem vysazovacích pohárků s elektronickým řízením jejich sledování v průběhu sázení. Sázecí zařízení již aplikuje ve svém novém výrobním programu sázečů typu Sirius a Marathon na rok 2012.
Amazone Eurotechnika ve spolupráci s firmami Grimme, Beinlich, Asa-Lift a Gaugele – SRN (www.eurotechnika.ru) nabízí a dodává zejména do východních zemí nové komplexní systémy strojů a zařízení pro výrobu a skladování brambor a zeleniny.
Firma Oldenhuis & Prinsen b. v. – Nizozemsko představila nový sortiment zařízení pro naskladnění, posklizňovou úpravu a balení brambor a zeleniny. Například plniče ohradových palet typu KK se sklopným dopravníkem, automatický plnič s programovým vybavením typu KV pro různě veliké ohradové palety. Pro ukládání pytlovaných produktů od 10 do 50 kilogramů na prosté europalety disponuje automatickým paletizátorem model OPPM programovatelně řízeným. Ovíjení napytlovaných palet standardní nebo síťovou fólií umožňuje zařízení WP1. Firma nabízí další technologii a zařízení pro skladování brambor a zeleniny.
Firma Affeldt Maschinenbau GmbH – SRN (www.affeldt.com) je známa svými inovacemi v oblasti automatizace techniky balení produkce brambor, zeleniny a ovoce do plastových, papírových a síťových obalů. Nová automatická počítací, vážicí a balicí zařízení umožňují mixování různých velikostí a barev produktů a jejich přesné zvážení, odpočítání a zabalení do nejrůznějších obalů.
Společnost Upmann Verpackungsmaschinen – SRN (www.upmann.de) zmodernizovala své automatické baličky do síťových úpletů typ Upmatic 1351CL a pro rašlové sáčky od 2,5 do 25 kg hmotnosti. Obaly výrobků lze uzavírat jak šicím strojem, tak kovovými klipsy s etiketou. Také počítačové komůrkové váhy na 1–25 kg typu Upmatic 2309 byly inovovány pro použití na malé i kusové zboží a produkty.
Firma Agrisep – Švédsko (www.agec.se) představila zajímavý elektronický šetrný odlučovač a separátor kamenů a hrud a jiných rostlinných zbytků na brambory, cibuli, řepu, mrkev a podobné kusové produkty, vybavený scanerem a palcovým vyhazovačem o výkonnosti 10–50 tun brambor za hodinu.
Společnost Wectorscan – Švédsko (www.wectorscan.com) vyrábí optická třídicí zařízení. Je určeno pro barevné třídění praných a loupaných brambor. Odděluje zelené nebo černě zabarvené brambory podle různě nastavitelného programového vybavení. Stroj je plně logicky řízen bez nutnosti dalšího počítačového vybavení. Zařízení lze použít i na jiné produkty, například zeleninu a ovoce. Výkonnost u brambor o velikosti od 100 g na jeden modul zařízení je šest tun za hodinu. Cena dvojitého modulu byla uvedena asi 100 tisíc eur.
Firma Mechatec b. v. – Nizozemsko (www.kistendraaier.nl) nabízí variabilní vyklápěč ohradových palet ve stabilním i mobilním provedení včetně myčky ohradových palet, určený pro jednu nebo na dvě palety a dodává i další zařízení pro manipulaci s paletami.
Polská firma InterAgra (www.interagra.com) dodává a vyrábí nejrůznější typy dřevěných i kovových palet o kapacitě až dvě tuny, včetně drobných přepravek na ovoce a zeleninu.
Společnost Manter – Nizozemsko (www.manter.com) je výrobcem vážicích a balicích zařízení pro brambory, ovoce a zeleninu v provedení plně odpovídajícím evropským předpisům pro potraviny.
Firma Schouten Holland B. V. z Nizozemska (www.schoutenkampen.nl) má široký sortiment zařízení pro posklizňovou úpravu brambor a zeleniny včetně přetlakových přebíracích kabin a mycích stolů.
InnoKAT Anlagentechnik GmbH – SRN (www.innokat.de) se prezentuje rozsáhlou nabídkou technologických zařízení, jako jsou plniče vaků a palet typu JUBO, odhliňovače SPE, třídiče KSU, plniče palet AFK650, válečkové třídiče WSU a další zařízení za příznivé ceny pro drobnější pěstitele.
Firma Mantis ULV– Spruhgerate GmbH – SRN (www.mantis-ulv.eu) dodává postřiková zařízení typu Mafex na tekuté ochranné přípravky proti skládkovým chorobám brambor, zeleniny a ovoce. Jako novinku představila ruční zařízení na herbicidní přípravky bez vody typu Mankar HQ.
Agrodust – Nizozemsko (www.agrodust.nl) vyrábí především zařízení na plnění velkoobjemových vaků z vysokozdvižných vozíků, nabízí nové systémy protiprašných zařízení s potřebou vody 0,5–1 litr za hodinu a tlakového vzduchu pět barů a průmyslové vysavače do skladovacích hal.
Mycí zařízení pro tržní úpravu brambor nabízí firma Allround Vegetable Processing – Nizozemsko (www.allroundvp.nl) o různých výkonnostech 2–20 t/h typu Polisher.
Firma Symach – Nizozemsko (www.symach.nl) vyrábí programovatelná paletizační zařízení typu Mach 2–8 pro ukládání pytlovaných, sáčkovaných nebo i v krabicích a přepravkách balených produktů na prosté palety pro jejich další expedici.

Úprava a řízení klimatu při skladování brambor 
V oblasti zařízení pro úpravu a řízení klimatu při skladování brambor a dalších produktů byla na Agritechnice 2011 zastoupena většina významných evropských firem, bohužel mimo významného českého výrobce v této oblasti Agroelu Dobrovice. Technologií zaměřenou na další posklizňové tržní zpracování brambor a zeleniny se prezentovaly firmy Affeldt, Upmann, HGV Tolsma, Omnivent, Symach, Mooij Agro a Gaugele, které se zabývají komplexním řešením vzduchotechnických zařízení a řízením klimatu ve skladech brambor i dalších plodin.
Firma HGV Tolsma GmbH – SRN (www.tolsma.de) představila svůj nový klimaprocesor typu Vision Control jako komplexní řešení regulace a řízení klimatu ve skladech, včetně SMS hlášení, regulace otáček ventilátorů, klapek, vytápění nebo chlazení, řízení osvěžování vzduchu, CO2 a zvlhčování. Dodává také bezprašné přetlakové přebírací kabiny, modulové plynové ohřívače na sušení a hlásič vlhkosti pro regulaci a další zařízení.
Zajímavý je systém utěsňovacích vaků při provětrávání brambor skladovaných v ohradových paletách (obr. 5). Firma Omnivent – Nizozemsko (www.omnivent.nl) nabízí nový skladovací počítač typu ACT-40 s grafickým výstupem a velkým displejem pro ovládání a spojení až 99 míst. Dále potravinářsky bezpečný chladicí systém typu Daikin s chladicím médiem nezávadným pro životní prostředí, vytvářející stabilní klima bez větších vlhkostních ztrát na skladovaných produktech.
Firma Gaugele GmbH – SRN (www.gaugele.de) má již 55 let činnosti v klimatizační technice a nabízí nový výkonný měřicí a regulační systém typu Modul-Controller MC32 pro 32 měřených míst ve skladu. Umožňuje měření teplot, CO2 a vlhkosti. Nabízí i další vzduchotechnické prvky (ventilátory, klapky, servoovládání, palety, žaluzie aj.), integrované chladicí a směšovací jednotky apod.
Obdobná zařízení pro regulaci klimatu nabízí i nizozemská firma Mooij Agro BV (www.mooij-agro.nl ), např. nehlučné ventilátory typu AFM s regulací rychlosti snižující spotřebu elektřiny až o 35 %, spolehlivé větrací klapky ovládané automaticky elektropohony.
Prezentované údaje a materiály v příspěvku byly získány při řešení projektu Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí, projekt MZe ČR QI101A184 a výzkumného záměru MZe ČR MZE 0002703102 „Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství“.
V článku byly využity vlastní obrazové a tiskové materiály, které jsou k dispozici u autora
.

 

Klíčové informace

– Z oblasti výroby brambor obdržela v Hannoveru stříbrnou medaili německá firma Grimme.
– Oceněna byla za kontrolní systém Speedtronic umožňující měnit rychlost nakládacího dopravníku u vyorávačů a sklízečů do odvozných prostředků.
– Rychlost vyprazdňování dopravníku je elektronicky řízena a zaručuje se tím nejlepší možné šetrné zaplnění odvozných dopravních prostředků při sklizni
.

Ing. Václav Mayer, CSc. 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down