Tréninkový kurz International Trade Specialist

CzechTrade, IMODS a Electronic Business School of Ireland (eBSI) zahajují mezinárodně akreditovaný program Specialista zahraničního obchodu. Program je založen na moderním přístupu zvaném E-Learning a ve své podstatě je tréninkem, který je přínosný jak pro stávající exportéry, tak i pro ty společnosti, které teprve zamýšlejí s exportem začít. Pochází z Irska a je postaven na exportních úspěších mnoha irských podniků.

Studium celého programu probíhá samostatně s využitím multimediálních CD ROMů a s podporou on-line lektorů prostřednictvím elektronické školy (E-Campus), která umožňuje studentům a lektorům spolupracovat a předávat si informace. ITS umožní účastníkům dosáhnout praktických dovedností a znalostí v mezinárodním obchodě a získat akreditované potvrzení od CzechTrade, IMODS a eBSI.
„Svou strukturou je program vhodný zejména pro zaměstnance v malých a středních podnicích, kteří s exportní činností začínají i kteří s exportem již mají zkušenosti. Poskytne jim pevné zázemí v klíčových oblastech zahraničního obchodu“, uvádí k obsahu E-learningového kurzu generální ředitel CzechTrade Martin Tlapa. „Kurzy absolvovali profesionálové z bank, obchodních a dopravních společností, od výrobců, poskytovatelů služeb a multinacionálních společností stejně jako domácích irských společností“, dodává Tlapa.
Obsah celého kurzu je rozčleněn do čtyř bloků. První část je zaměřena na úspěšný vstup na nový zahraniční trh. Účastníci se seznámí se základními marketingovými koncepty (4P, segmentace, marketingový plán, atd.) v souvislostech zahraničního obchodu, základy marketingového výzkumu, politikou tvorby výrobkového portfolia pro zahraniční trh, tvorbou ceny a distribučními cestami. Naučí se využívat možností mezinárodních veletrhů a poradí, jak takové příležitosti maximálně využít k získání potencionálních zákazníků. Poradíme také například s organizací exportního oddělení ve firmě.
Obdrželi jste objednávky od zahraničního kupujícího. Odpovědi na otázku „Co dál?“ poskytne druhý blok kurzu. Účastníky provede celým procesem exportu – historií mezinárodního obchodu, mezinárodními prodejními smlouvami, způsoby mezinárodní dopravy a logistiky, balením zboží pro export či import, pravidly Incoterms 2000 a obchodními a celními pravidly při vývozu do EU Právní specialisté Vám zprostředkují znalost dokumentů v mezinárodním obchodě (Jednotný administrativní dokument, faktury, balicí listy, doklad o původu zboží, dopravní dokumenty, pojišťovací dokumenty, zdravotní osvědčení apod.).
Všechny aspekty spojené s financováním exportní transakce a zajištěním plateb. Výběr nejvhodnější metody platby je klíčovým faktorem pro úspěch exportu. Jednotlivé možnosti jsou probírány detailně, a to od platby předem a dokumentárního inkasa až po akreditivy a úvěry. Věnujeme se též řízení devizového rizika a moderním způsobům financování zahraničního obchodu, zejména pak faktoringu a forfaitingu. Blok je pak završen problematikou záruk a pojištění vývozních úvěrů.
Poslední část kurzu se zaměřuje na elektronické obchodování. E-commerce je fenoménem, který umožňuje prodávat své zboží a služby na virtuálním trhu, navázat prostřednictvím Internetu kontakty s novými klienty a dodavateli, snížit si prodejní náklady a využít nové distribuční strategie. V tomto bloku účastník kurzu získá přehled o všech aspektech procesu prodeje prostřednictvím Internetu. Probrána budou následující témata: E-entrepreneur, E-marketing, Značka a positioning, Cenové politiky na internetu, E-product, E-distribution a E-logistics, E-promotion, Registrace na globálních a národních vyhledávačích, Online zákazníci a analýza nákupních zvyklostí, Online obchody a pozornost bude věnována také bezpečnosti obchodu na internetu.
Materiály jsou dodávány na 4 strukturovaných multimediálních tréninkových CD-ROMech, jeden pro každý předmět, s řadou vysvětlení, diagramů, grafických simulací, animací, ilustrativních schémat, zvukových komentářů, užitečných praktických tipů a zajímavostí. CD-ROMy obsahují více než 160 hodin interaktivní výuky.
Kurz probíhá s výjimkou konzultací a workshopů s českými lektory v angličtině. Trvá 8 měsíců (každé dva měsíce se věnují jedné části programu) + 1 měsíc přípravy na test, ale studenti se mohou rozhodnout zahájit kurz kdykoliv během roku Individuální rozvrh jim bude následně přizpůsoben. „On-line lektoři jsou k dispozici kdykoliv po celou dobu trvání programu, zároveň účastníci mohou využít za účelem získání širších poznatků i diskusního fóra mezi studenty z celého světa a dalších on-line studijních zdrojů eBSI.
„Přes Internet probíhají formou chatu pravidelné konzultace s irskými lektory. Ke každému tématu v prostorách CzechTrade organizujeme workshopy, abychom tak pomohli účastníkům lépe pochopit či přiblížit všechna témata“, říká k organizaci kurzu Martin Tlapa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *