Tresčí játra s dioxiny neprošla

Státní veterinární správa nepropustila do tržní sítě zásilku tresčích jater z Polska, ve které byly naším veterinárním dozorem (i polskými veterinárními orgány) zjištěny dioxiny. Agroweb o tom informoval tiskový mluvčí SVS Josef Duben.

O tresčích játrech z Polska, výrobce AJTEL Spółka Jawna, Gdańsk, u kterých byl zjištěn nadlimitní obsah dioxinů, informovala SVS již 10. 6. 2009 jsme psali. Případ má ale pokračování.
„Naši inspektoři tehdy odebrali vzorek jedné šarže a zjistili, že výsledek nevyhovuje v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Jednalo se o 22 512 kusů konzerv tresčích jater ve vlastním oleji po 120 g (2 701 kg). Kontrola byla provedena v místě určení (orgány veterinární správy kontrolují v místech určení zásilky z jiných členských států – kontrola dokumentace, popřípadě odběr vzorku k laboratornímu vyšetření), tudíž zásilka nebyla uvolněna do tržní sítě.
Následně se ozvala polská kompetentní autorita, která nás informovala o tom, že byl odebrán vzorek jiné šarže tresčích jater ve vlastním oleji od stejného výrobce a ani tato šarže nevyhověla v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nevyhovující výsledek laboratorního vyšetření byl ze dne 7. 5. 2009 a i přesto dne 13. 5. 2009 bylo z Polska odesláno toto zboží do České republiky. Státní veterinární správa ČR požádala polskou kompetentní autoritu o vysvětlení daného případu. Zatím nemáme vyjádření k dispozici,“ uvedl Duben s tím, že ani tato šarže o 17 352 kusech (2 082 kg) se však do tržní sítě nedostala a byla na základě informace z Polska pozastavena u příjemce v ČR.
„Z uvedeného je zřejmé, že v případě, když je důvodné podezření, je třeba být velmi obezřelí a je na místě kontrolovat fyzicky i zásilky obchodované v rámci intrakomunitárního trhu. Je tomu tak zejména při kontrole produktů rybolovu z oblastí, které jsou postiženy starými ekologickými zátěžemi, jako je tomu například v některých oblastech Baltského moře,“ dodal Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *