Tresčí játra s dioxiny zastavena

Zásilka tresčích jater z Polska, ve které byly českým veterinárním dozorem i polskými veterinárními orgány zjištěny dioxiny, nebyla propuštěna do tržní sítě. Oznámil to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben. Šlo o 17 352 kusů, respektive 2082 kilogramů. Zásilka byla zastavena na základě informace z Polska u příjemce v České republice.

Již 10. června 2009 informovala Státní veterinární správa ČR o tresčích játrech z Polska, výrobci Ajtel Spółka Jawna, Gdańsk, u kterých byl zjištěn nadlimitní obsah dioxinů. Případ má ale pokračování. „Naši inspektoři tehdy odebrali vzorek jedné šarže a zjistili, že výsledek nevyhovuje v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Jednalo se o 22 512 kusů konzerv tresčích jater ve vlastním oleji po 120 g (2701 kg). Kontrola byla provedena v místě určení (orgány veterinární správy kontrolují v místech určení zásilky z jiných členských států – kontrola dokumentace, popřípadě odběr vzorku k laboratornímu vyšetření), tudíž zásilka nebyla uvolněna do tržní sítě. Informovali jsme o tom tedy systémem RASFF komisi a všechny členské státy,“ připomněl Duben. .
Následně se podle Dubna ozvala polská kompetentní autorita, která nás informovala o tom, že byl odebrán vzorek jiné šarže tresčích jater ve vlastním oleji od stejného výrobce a i tato šarže nevyhověla v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nevyhovující výsledek laboratorního vyšetření byl ze dne 7. 5. 2009 a i přesto dne 13. 5. 2009 bylo z Polska odesláno toto zboží do České republiky. Duben sdělil, že Státní veterinární správa ČR požádala polskou kompetentní autoritu o vysvětlení daného případu, ale zatím nedostala vyjádření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *