Trestní oznámení kvůli těžkým kovům

Česká zemědělská a potravinářská inspekce ČZPI dnes podala oznámení o podezření z trestné činnosti na firmu Emil Havelka-Astrál. V produktech, dovezených a distribuovaných touto firmou, byly laboratorně prokázány další těžké kovy. Analýzy ČZPI potvrdily – kromě obsahu olova – také přítomnost nadlimitního obsahu rtuti a kadmia.

Povolené limity u těchto kovů jsou jak pro kadmium (Cd), tak pro rtuť (Hg) 0,5 mg/kg .
ASTRUM MA MADHULENE 3,76 mg Cd/kg 2 950 mg Hg/kg
ASTRUM FE FEMIKALP 6,69 mg Cd/kg 12 mg Hg/kg
ASTRUM TRIGULIV-15 8,5 mg Hg/kg
ASTRUM AM AMLANTAK 0,89 mg Cd/kg 205 mg Hg/kg
ASTRUM ME MEDHELEEN 1,29 mg Hg/kg
ASTRUM LA LAXOLENE 1,84 mg Hg/kg
Všechny uvedené preparáty pocházejí z Indie, kde byly vyrobeny společností Triguna Ayurvedic Research Laboratory, Okhla, New Delhi.
Jak již ČZPI informovala, byly tyto výrobky prodávány v síti prodejen označených jako “Astrologická apatyka”, nabízeny prostřednictvím internetu, prodávány na dobírku a distribuovány během přednášek pořádaných panem E.Havelkou.
Česká zemědělská a potravinářská inspekce prodej zmíněných preparátů okamžitě zakázala a nařídila distrubutorovi stažení z oběhu. Kontrola produktů nabízených touto firmou však dále pokračuje.
Jen preparátu Astrum Ma Madhulene, v němž bylo v některých šaržích zjištěno 5ti tisícínásobné překročení povoleného obsahu olova a 6ti tisícínásobné překročení povoleného obsahu rtuti, dovezla firma E.Havelka – Astrál z Indie od roku 1999 téměř 2 500 ks balení, z nichž do dnešního dne firma doložila stažení 966 kusů.
Informace o nálezu zaslala inspekce do tzv. Rapid-Allert-Systemu, jehož prostřednictvím jsou informovány kontrolní orgány členských zemí EU.
ČZPI ihned informovala Ministerstvo zdravotnictví, Státní vetrerinární správu, Celní správu, Lékárnickou komoru a Českou asociaci farmaceutických firem. Uvedené výrobky však zatím nebyly jinde v oběhu zjištěny.
Inspekce znovu upozorňuje, že přes okamžitý zákrok není vyloučeno, že se zmíněné výrobky mohou nacházet mezi spotřebiteli, neboť jejich expirační doba je 2-3 roky a mohly být zakoupeny před delší dobou.
ČZPI v žádném případě nedoporučuje tyto preparáty konzumovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *