03.02.2012 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trh s plemennými býky masných plemen

Podle platné legislativy nemůže být každý býk schopný plození otcem další generace. Přesto plemenářská inspekce každoročně postihuje využívání tzv. černých býků, tedy býků bez registru, v přirozené plemenitbě. K tomu, aby mohl být býk využíván k plození potomků, musí získat státní registr. A ten není přiznán každému zvířeti.

Za prvé: býk musí pocházet z cíleného připařovaní rodičů zapsaných v plemenné knize v oddílu A, lhostejno v jakékoli zemi Evropské unie.
Jeho původ musí být doložen rozborem DNA a především musí splňovat parametry stanovené šlechtitelským programem daného plemene.
V neposlední řadě musí být ovladatelný a předvedený podle metodiky a předpisů na ochranu zdraví při manipulaci se zvířaty. Při předvedení musí vykazovat požadované parametry kladené šlechtitelským programem na lineární popis exteriéru.
Pokud splní všechny podmínky, je mu přidělen státní registr opravňující k zařazení do plemenitby. Ti lepší býci dostanou oprávnění k tomu, aby mohli být zařazeni do inseminace.

Cesty k získání státního registru 
Od narození býčka k získání státního registru vede několik cest.
Býček je do věku přibližně 7 až 10 měsíců odchován u chovatele, kde se prokáže jeho růstová schopnost ve věku 120 a 210 dní.
Pokud splňuje všechny požadované parametry, je zařazen do odchovny plemenných býků (OPB). Tam projde navykacím obdobím a testem vlastní užitkovosti (120 dní). Po ukončení testu je předveden a buď mu je přiznán státní registr, nebo je vyřazen a končí na jatkách.
Další cestou je odchov u chovatele, kde jsou zjišťovány stejné parametry, pouze vlastní užitkovost se hodnotí nikoliv přírůstkem v testu, ale kritériem s větší vypovídací schopností, tedy přírůstkem od narození. Na konci odchovu je býk vybrán (nebo nevybrán) stejným způsobem jako v předešlém případě.
Tolik pro býky narozené v ČR. Někteří vybraní plemenní býci jsou zařazeni do chovu, ze kterého vyšli. Většinou se však stávají komoditou prodávanou na aukcích nebo přímo ze stáje za dohodnutou cenu.
Aby trh s plemennými býky byl úplný, je nutné přihlédnout k býkům importovaným. Ani u nich není možné zařadit do plemenitby každého býka zapsaného v plemenné knize exportující země. I tento býk musí splňovat kritéria daná šlechtitelským programem a musí být do plemenitby vybrán obdobně jako při ukončení odchovu na OPB či u chovatele.

Analýza domácí nabídky plemenných býků 
V tabulce 3 na straně 12 je podrobně uvedeno, kolik býků bylo do odchovu zařazeno, kolik vybráno, kolik vyřazeno podle jednotlivých plemen a způsobu odchovu. Nabídkou, jak výše uvedeno, jsou býci vybraní.
Počet býků podle plemen je odrazem velikosti populace daného plemene v ČR. Je proto zřejmé, že v nabídce na horních příčkách figurují býci plemen charolais, masný simentál, aberdeen angus a limousin. Zajímavý je počet býků odchovávaných a vybíraných u chovatelů, který meziročně stoupá, více než počet býků odchovávaných na OPB. V tomto případě počet nabízených býků neodpovídá velikosti populace daného plemene. Nejvíce plemenných býků odchovali chovatele plemene aberdeen angus, dále chovatele plemene charolais, limousin a masný simentál. Zajímavý je počet vybraných býků plemene blonde d´ Aquitaine. Nadpoloviční většina jich byla vybrána přímo u chovatele.
Nabídka domácích býků je každoročně doplňována importem. V tabulce 2 jsou v posledním sloupci uvedeny počty dovezených býků podle plemen. Nejvíce jich přísluší plemenům, která se používají jako otcovská při křížení ve stádech krav bez tržní produkce mléka vzniklých převodem krav z dojného systému. Z toho lze vyvozovat, že převážná většina importovaných býků končí v přirozené plemenitbě v chovech orientovaných na prodej zástavu či produkci masa.
Ke stejnému závěru lze dospět při pohledu na tabulku 1. Více než polovina býků byla importována z SRN, kde jsou produkováni býci kvalitní, avšak pro čistokrevné chovy jsou dováženi býci ze země původu, protože tam lze získat novou genetiku a vybírat z větší populace.

Nabídka a poptávka, kvalita a cena 
Zákonem trhu je vztah nabídky a poptávky. Určujícími faktory je kvalita a cena. Z tohoto úhlu pohledu se pokusme odpovědět na otázku, proč chovatelé importují plemenné býky. Jedním z důvodů může být nedostatek býků na našem trhu. Dokládá to počet neprodaných býků z domácího odchovu, který je menší než počet importovaných. Tady by naši chovatelé měli hledat rezervy.
Kvalita je nesporně důležitým faktorem. Šlechtění v populacích čítajících statisíce zvířat přináší podstatně větší pokroky než v populacích s několika desítkami kusů. Proto lze předpokládat, že počet importovaných býků ze zemí původu daných plemen bude narůstat v souvislosti se vzrůstající poptávce po kvalitě. To naši chovatelé v nejbližších letech ne­ovlivní.
A konečně cena. O peníze jde přece jen až v první řadě. Býk odchovávaný na OPB je zatížen cenou, kterou chovatel zaplatí za 150 dní jeho pobytu na odchovně. Pohybuje se mezi 20 000 až 25 000 Kč.
Býk odchovaný u chovatele může být nabízen za nižší cenu, protože náklady za stejnou dobu se pohybují kolem 7000 Kč. A je lhostejno, zda je odchován u nás či v sousedních zemích – ač účtují v eurech, relace zůstává stejná. Zde lze spatřovat hlavní důvod importů především do stád, v nichž není příliš důležitá nejnovější genetika, tedy do stád produkujících zástav či maso.
Jak je výše vyvozeno, převážná většina importů směřuje právě sem. Chovatel takového stáda získá býka z importu většinou levněji než na našem trhu, a to i s dopravou až na dvůr a vyřízením veškerých formalit. Navíc většinou doveze už hotového býka, kterého může okamžitě využít k plemenitbě. Koupí-li býka na našem trhu, jedná se většinou o zvíře, které musí dospět a do stáda může být zařazeno až v následujícím roce. A tím náklady ještě stoupají.
V poslední tabulce jsou uvedeny počty naskladněných býků na jednotlivých odchovnách do prvního a druhého turnusu. Počet býků zařazených do odchovu u chovatele je uveden pouze pro první turnus, protože termín pro přihlášku do druhého turnusu ještě není uzavřen. Lze předpokládat, že bude vyšší než v roce minulém.

(tabulky naleznete v tištěné verzi Zemědělce)

 

Klíčové informace

– Import plemenných býků zastavit nelze. V každém případě bude docházet k importům býků nesoucích novou, u nás nepříbuznou genetiku.
– K importům užitkových býků bude docházet, pokud to pro chovatele bude výhodnější než nakupovat na našem trhu.
– Je tedy na našich chovatelích, jak se přizpůsobí globálnímu evropskému trhu. Prostředky k tomu mají i přes nerovné dotační podmínky
.

Ing. Hubert Herrmann, CSc.,
Český svaz chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down