Tříletá promlčecí lhůta končí

Místopředseda zemědělského výboru Jan Grůza informuje ve svém prohlášení o nároku oprávněných osob, který vznikl ze zákona 42/ 1992 Sb. (tzv. transformační zákon).

Upozorňuji všechny oprávněné osoby jejichž nárok, vzniklý ze zákona 42/ 1992 Sb. (tzv. transformační zákon), nebyl do dnešního dne vypořádán, ani nemají uzavřenou dohodu o způsobu vypořádání s povinnou osobou na to, že jejich nárok na vyrovnání bude v průběhu letošního roku promlčen!
V době, kdy byla družstva převáděny na družstva vlastníků, v roce 1992, vznikl nárok na vyrovnání pro ty, kteří do družstev vložili buď půdu nebo živý nebo mrtvý inventář nebo práci. Tento vklad měl být oceněn a rozdělen podle čistého jmění družstva.
V Poslanecké sněmovně PČR byly staženy všechny poslanecké návrhy na novelu transformačního zákona. Je pravděpodobné, že do letošních voleb již nebude vůle poslaneckých klubů ODS a ČSSD k jakékoliv změně tohoto zákona. Veškeré pozměňující návrhy, které jsme připravovali a kterými jsme chtěli zaručit převzetí pohledávek oprávněných osob státem a jejich proplacení ve lhůtách do 2 let 20%, do 5 let 50% a do 10 let zbývající část, to vše úročeno podle míry inflace, tak byly zmařeny. Síla hlasů poslanců KDU-ČSL a US ve sněmovně nestačí k prosazení našich návrhů.
Zákon stanovil sedmileté období pro vypořádání nároků oprávněných osob. Toto období se počítá přesně od data transformační schůze příslušného družstva. Transformační schůze probíhaly hned počátkem roku 1992. V roce 1999 sedmileté období skončilo a začala běžet tříletá promlčecí lhůta. Tato lhůta končí již v letošním roce. Nedošlo-li k vypořádání nároků oprávněných osob během tohoto období, nebo nebyla-li uzavřena dohoda o způsobu vypořádání, zbývá jako jediná šance k uplatnění nároku žaloba u soudu. Termín pro podání žaloby však končí dnem, kdy bude dovršeno 10 let od transformační schůze družstva!
Přejeme všem oprávněným osobám, aby se jim podařilo dosáhnout svých oprávněných nároků.

S pozdravem
Ing. Jan Grůza
poslanec za KDU-ČSL
místopředseda zemědělského výboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *