Trvají na dodržování zákoníku práce

Vedení Lesů ČR se v pátek sešlo se zástupci všech 27 smluvních partnerů, kteří provádějí lesnické práce v roce 2011. Hlavními tématy bylo vedle hodnocení výsledků tendrů také indexace cen dříví, smluvní povinnost nabídky dříví na komoditní burzu, kontrolní systém při provádění lesnických činností a jeho praktická aplikace a problematika agenturního zaměstnávání. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Setkání jsme zorganizovali proto, abychom zhodnotili za účasti smluvních partnerů průběh tendrů za první čtvrtletí letošního roku a projednali některé aktuální záležitosti,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Kromě vedení podniku se setkání zúčastnil i první náměstek ministra zemědělství Roman Boček a zástupci smluvní advokátní kanceláře.
Dosavadní průběh tendrů a prováděných činností byl hodnocen zástupci Lesů ČR i zástupci smluvních partnerů celkově pozitivně. Jednotliví ředitelé krajských ředitelství Lesů ČR zhodnotili průběh plnění smluv na konkrétních smluvních územních jednotkách a bylo zkonstatováno, že průběh prací probíhá podle plánu.
V záležitosti indexace cen dříví a povinnosti nabídek stanoveného objemu dříví na komoditní burzu bylo poskytnuto právní stanovisko zástupcem advokátní kanceláře. K oběma záležitostem probíhala diskuse. Podněty a návrhy ze strany zástupců smluvních partnerů, které vzešly z této diskuse, budou zakladatelem i vedením podniku posouzeny a bude o nich dále jednáno. Při posuzování námětů bude ale dbáno na soulad se zákonem tak, aby případnou akceptací podnětů od smluvních partnerů nebyli diskriminováni ostatní účastníci veřejné zakázky, kteří v zakázce neuspěli, což by mohlo z jejich strany vyvolat oprávněné podněty.
Při prezentaci kontrolního systému byl uváděn význam kontrolních činností pro obě strany, Lesy ČR nabídly smluvním partnerům metodickou pomoc při zdokonalování nebo tvorbě jejich vnitřního kontrolního systému. Zároveň byla zdůrazněna i prevenční funkce kontrolního systému LČR, a to zejména pro odhalování možných neshod, předcházení nedostatků a přijímání nápravných opatření.
Diskutovaným tématem byla i problematika využívání agenturních zaměstnanců některými smluvními partnery a mediální prezentace této záležitosti, která se neprávem negativně obrací proti Lesům ČR. Vedení podniku vyzvalo smluvní partnery, aby v případě využívání agenturních zaměstnanců zajistili ve spolupráci s agenturou práce plnění zákonných povinností a srovnatelné pracovní a mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců tak, jak jim tuto povinnost ukládá zákon.
Zástupci partnerů vyjádřili přání organizovat obdobná jednání v pravidelných intervalech. „Jsem přesvědčen o tom, že setkání tohoto typu jsou velmi důležitá a přispívají k vzájemnému pochopení postojů a stanovisek k důležitým tématům, která se vzájemné spolupráce dotýkají. Proto v setkáních s našimi smluvními partnery budeme pokračovat a projednávat aktuální témata a hledat vzájemnou shodu,“ řekl na závěr generální ředitel podniku Svatopluk Sýkora.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *