25.04.2006 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ťuhýk obecný – vzácný i nevzácný ptačí druh zemědělské krajiny

Zemědělská krajina je domovem mnoha ptačích druhů. Mezi nejznámější patří skřivani polní známí pro svůj zpěv přednášený ve velké výšce nad poli a loukami, čejky chocholaté hnízdící na nivních loukách a v posledních letech také v polích nebo obyvatelé zamokřených podhorských luk chřástali polní. Jeden z ptačích druhů, které svou přítomností vypovídají o charakteru zemědělské krajiny, je také ťuhýk obecný

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) je pěvec velikosti většího vrabce. V České republice docházelo v posledních letech k mírnému nárůstu jeho početnosti, což souviselo zejména se změnami ve vlastnictví zemědělské půdy. Spousta ploch přitom zůstala neobhospodařovaná a docházelo k jejich postupnému zarůstání, což tomuto druhu vyhovuje. V roce 2000 u nás hnízdilo 30 000 – 60 000 párů. Ťuhýk obecný je v Evropské unii chráněn jako druh přílohy I směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (dále jen směrnice o ptácích), v České republice patří mezi zvláště chráněné druhy. Obě pohlaví se barevně výrazně odlišují. Samec má šedě zbarvenou hlavu s černým pruhem od zobáku k příuší, bílé hrdlo, rezavohnědý hřbet, zbytek spodiny těla světlý s růžovým nádechem, šedý kostřec a černé letky. Samice je shora celá rezavě hnědá, pruh přes oko je tmavě hnědý, okrově bělavou spodinu těla zdobí na bocích vlnkovité skvrnění. Mladí ptáci se podobají samici.
Ťuhýk obecný má nejraději otevřenou krajinu s roztroušenými keři a stromy, remízky, železničními náspy, ale i sady nebo zahrady. Ze zimoviště v rovníkové a jižní Africe se vrací od konce dubna do poloviny května. Brzy po návratu začíná stavět nepříliš vysoko v keřích hnízdo. Na snůšce 4 – 7 vajec sedí samice 13 – 15 dnů, samec jí nosí potravu. Mláďata po vylíhnutí krmí oba rodiče déle než měsíc. Ťuhýk hnízdí jednou ročně. Hlavní složku jeho potravy představují bezobratlí živočichové, ale je schopen ulovit i drobné plazy, hlodavce i mláďata jiných pěvců. Přebytečnou kořist napichuje ťuhýk na trny keřů. Ačkoliv se živí převážně živočišnou potravou, rád si pochutná i na nejrůznějších plodech, jako např. bez hroznatý, třešně nebo maliny. Pokud je první hnízdění úspěšné, odlétají ťuhýci už po 70 – 80 dnech, při náhradním hnízdění zůstávají na hnízdišti 100 – 120 dní.
V České republice byly na ochranu tohoto krásného ptáka na základě ptačí směrnice vyhlášeny celkem tři ptačí oblasti – Doupovské hory, Pálava a Horní Vsacko, vyskytuje se však v dalších 27 ptačích oblastech. Hlavním předpokladem výskytu ťuhýka obecného je přítomnost rozptýlené zeleně. Jedná se zejména o trnité keře, hnízda si nejčastěji staví v porostech trnky obecné a šípkové růže. Proto je na ochranu tohoto druhu žádoucí zachovat a dlouhodobě podporovat keřové porosty. Kromě vhodných hnízdních příležitostí je důležitá dostatečná potravní nabídka, zejména bezobratlých živočichů. Jejich výskyt významně ovlivňuje používání chemických látek. Pokud je jejich aplikace nutná, měly by se používat v co nejmenší možné míře a zejména vyloučit okraje polí, které jsou pro přežití mnoha ptačích druhů klíčové.
Ťuhýk obecný patří mezi ptačí druhy, které zatím zůstávají součástí naší krajiny. Jak ale dokládají příklady ze západní Evropy, nemusí tomu tak být navždy. V mnoha zemích dochází k poklesu jeho početnosti, ve Velké Británii dokonce jako hnízdní druh zcela vymizel. Bylo by velmi smutné, kdyby podobný osud potkal ťuhýka i u nás. Česká republika by tak nepřišla pouze o krásný ptačí druh, ale především by to znamenalo proměnu zdejší pestré krajiny na sterilní zemědělskou poušť.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down