21.08.2007 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tuzemský trh s půdou loni posílil

Trh s půdou v České republice v roce 2006 nadále posiloval. Hlavním důvodem tohoto růstu byl prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a podpora programu Půda pro nákup půdy ze zdrojů PGRLF. Uvádí se to ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2006, jejíž souhrn má Agroweb k dispozici.

Výměra prodané zemědělské půdy ve vlastnictví státu prostřednictvím Pozemkového fondu ČR (PF) podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb. v roce 2006 se proti roku 2005 snížila o téměř dvacet procent (index 81,00). Naproti tomu průměrná výměra prodávaného pozemku se v loni meziročně zvýšila o zhruba 9,5 procenta. Průměrná kupní cena za jeden metr čtvereční se proti roku 2005 zvýšila nepodstatně o 1,1 procenta, a to z 4,43 Kč/ m2 na 4,48 Kč/ m2. Celková výměra státní půdy převedené do soukromého vlastnictví za období od 25. 5. 1999 do 31. 12. 2006 představuje 342 tisíc ha, tedy 68 procent z celkové předpokládané nabídky státní půdy, která činila zhruba 500 tisíc hektarů.
Z programu PGRLF Půda se do 8. března letošního roku prodalo 28 216 hektarů zemědělské půdy, a to pro 650 zájemců, z toho bylo 594 schválených žádostí o dotace úroků. Na jednu žádost se v průměru nakoupilo 47 ha. Prodej zemědělské půdy v roce 2006 proti roku 2005 značně poklesl, a to z 16 727 ha na 7 546 ha, tj. o 55 procent. Průměrná cena nakupované půdy činila 3,28 Kč/ m2. Výměra prodané zemědělské půdy od ostatních vlastníků, převážně fyzických osob, v roce 2006 byla přibližně 45 tisíc hektarů, tedy 40 procent z veškeré prodávané zemědělské půdy u nás.
Veškerá prodávaná zemědělská půda v roce 2006 představovala přibližně 113 tisíc hektarů, tj. 2,7 procenta z celkového zemědělského půdního fondu. Meziroční podíl prodeje zemědělské půdy v ČR je srovnatelný s podílem prodeje zemědělské půdy v zemích EU 15.
Tržní ceny zemědělské půdy pro zemědělské účely s výměrou nad 5 ha v roce 2006 podle zprávy poklesly z 3,71 Kč/m2 na 3,36 Kč/m2, tedy o 9,4 procenta. Ani ve druhém roce se vstup naší země do EU neprojevil v nárůstu tržních cen zemědělské půdy. Dlouhodobý průměr tržních cen zemědělské půdy pro zemědělské užití od roku 2000 do roku 2006 je 3,82 Kč/ m2. Naopak tržní ceny zemědělské půdy pro nezemědělské účely s výměrou do jednoho hektaru se v roce 2006 meziročně zvýšily, a to z 95,77 Kč/m2 na 129,08 Kč/m2, tedy vzrostly o 34,8 procenta.
Zpráva dále konstatuje, že privatizace státních statků a obdobných státních podniků hospodařících na zemědělské půdě je v zásadě ukončena. Z původního počtu 316 státních statků, které vstoupily do privatizace, byla vyhlášena likvidace a dosud neukončena u osmi státních statků, a dále u 12 státních statků byl vyhlášen konkurz. Vyřizování uplatněných restitučních nároků v zemědělství je, až na řešení sporných případů, téměř ukončeno. V rámci správních řízení bylo do konce loňského roku rozhodnuto celkem o téměř 1,81 milionu hektarů zemědělské a lesní půdy. Z toho bylo skutečně vydáno více než 1,31 hektarů, nevydáno s nárokem na náhradu prostřednictvím PF bylo 128 672 hedktarů. Z důvodů nenaplnění zákonných podmínek pozemkové úřady rozhodly o nevydání 272 036 hektarů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down