U dotací na stroje uspělo 186 projektů z 591 přihlášených

Ministerstvo zemědělství schválilo výběr 186 projektů v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství s nárokem na finanční prostředky ve výši 272 299 800 Kč. Jde o výsledky prvního kola příjmu žádostí, týkající se podpory investic do zemědělského majetku a podpory mladým začínajícím zemědělcům – konkrétně o dotace na stroje pro zemědělskou výrobu, kam bylo přihlášeno 591 projektů.

Podle schváleného postupu jsou rozhodnutí pro vybrané žadatele rozesílána přes příslušná regionální pracoviště SZIF. Příjemci dotací mají pak na zvážení předložených konkrétních podmínek ke svému projektu třicetidenní lhůtu. Výplata prostředků bude provedena na základě předložené žádosti o proplacení a následné kontroly na místě u žadatele.
Podle vybraných projektů byl nejúspěšnější region Brno se 167 projekty. Největší zájem mezi žadateli byl o nákup traktorů a další techniky k obdělávání půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *