13.01.2003 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinnost od Nového roku

Celkem 129 legislativních předpisů nabylo účinnosti počátkem letošního roku. Řada z nich se týká přímo zemědělství. K nejdůležitějším patří zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Má urychlit pozemkové úpravy, které jsou nutné pro dořešení majetkových vztahů, zpřístupnění pozemků i tvorbu krajiny.

Dotkne se i dosavadních nájemních a uživatelských vztahů, které podle něj zaniknou v okamžiku, kdy příslušný pozemkový úřad vydá rozhodnutí, jímž dané pozemkové úpravy schválí. Se zákonem souvisí vyhláška č. 545/2002 Sb. Účinnost nabývá také zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění. Do 31. března letošního roku by podle tohoto zákona měly podat příslušnému krajskému úřadu žádost o vydání integrovaného povolení všechny podniky, kterých se zákon týká, pokud žádost o jejich stavební povolení byla podána po 30. 10. 1999 a začaly fungovat po 30. 10. 2000. Jde například o jatka s denní kapacitou více než 50 kusů jatečných zvířat, potravinářské a krmivářské podniky s denní kapacitou převyšující 75 tun (u surovin živočišných) a 300 tun (u surovin rostlinných) produkce, mlékárny s denní kapacitou větší než 200 tun syrového mléka, kafilérie, které jsou denně schopné zpracovat více než 10 tun živočišného odpadu, intenzívní chovy drůbeže s prostorem pro více než 40 000 kusů a chovy prasat s více než 2000 zvířat ve výkrmu nebo se 750 prasnicemi. Starší podniky musí mít integrované povolení do 30. 10. 2007. Současně s tímto zákonem nabyla pod číslem 521/2002 Sb. účinnost i jeho novela. Ukládá provozovateli zařízení, který podal žádost o stavební povolení před koncem loňského roku a nedostal je do 1. 1. 2003, aby integrované povolení předložil společně s návrhem na kolaudační řízení. Od počátku letošního roku se také mění název jednoho z nejdůležitějších kontrolních orgánů v agrární oblasti. Nový zákon č. 146/2002 Sb. se již týká Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kromě jiného zavádí ohlašovací povinnost pro výrobce mydlářských a saponátových výrobků a také subjektů, které uvádějí do oběhu (nabízejí k prodeji, skladování nebo přepravují či dovážejí) a vyvážejí nezpracované ovoce, zeleninu a brambory. Se zákonem souvisí vyhláška č. 541/2002 Sb., která stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly. Prodejce hub bude zajímat vyhláška č. 475/2002 Sb. Uvádí, co je nutné umět pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub a jak se dělají příslušné zkoušky. Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků přináší vyhláška č. 463/2002 Sb. Dobu a podmínky lovu jednotlivých druhů zvěře mění vyhláška č. 480/2002 Sb. Změny do dosavadní praxe vnáší vyhláška č. 544/2002 Sb., která souvisí se zákonem o krmivech. Mimo jiné se podle ní od 1. července nesmějí krmiva vyrábět z živočišných odpadů ze zvířat nezpůsobilých pro lidskou výživu ani z jejich těl. Vyhláška 546/2002 Sb. se týká bonitovaných půdně ekologických jednotek. Všem podnikatelům je určeno nařízení vlády č. 559/2002 Sb. o minimální mzdě a také některá z balíku vyhlášek s čísly 500 až 507/2002 zabývajících se účetnictvím.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down