Udržitelnost zemědělství a finance…

Jak přistupují k problematice řešení klimatických změn finanční instituce v ČR a jejich mateřské společnosti? Klimatické změny jsou tématem, které aktuálně hýbe světem. Mnohdy se nám zdá, že realizace přijatých opatření je v daném časovém horizontu stěží proveditelná, tak bychom vás rádi informovali, jaký je přístup ČSOB Leasing a její mateřské KBC.

Dovolili bychom si zde čerpat (a využít) z  materiálů, které prezentuje naše belgická KBC k tématům udržitelnosti a změny klimatu.

KBC plně podporuje Pařížskou dohodu s cílem omezit globální oteplování výrazně pod 2 °C, resp. usiluje o 1,5 °C. Jsme přesvědčeni, že podnikat opatření zabraňující zhoršení a ještě lépe přinášející zlepšení v oblasti klimatu a usilovat o uhlíkovou neutralitu jsou klíčové společenské cíle pro nadcházející roky.

V roce 2019 KBC stvrdila svůj závazek v oblasti klimatu podpisem smlouvy „Iniciativa OSN – Kolektivní závazek ke změně klimatu (CCCA)“, kde souhlasí s úzkou spoluprací se všemi příslušnými zúčastněnými stranami tak, aby bylo možné postupovat v řešení dané problematiky efektivně v souladu s nastavenými časovými harmonogramy. Tento závazek doplňuje další závazky, ke kterým se KBC přihlásila, jako jsou zásady pro odpovědné bankovnictví, zásady pro odpovědné investování a zásady pro udržitelné pojištění.

V návaznosti na výše uvedené jsme vytvořili finanční program, který shromažďuje všechny relevantní informace týkající se klimatu v propojení s odbornými znalostmi v rámci naší skupiny k řešení této výzvy.

Program udržitelného financování

V rámci programu udržitelného financování přistupujeme ke klimatickým změnám ze dvou pohledů:

  • Změna klimatu má dopad na naše podnikání, což s sebou nese rizika i příležitosti. Tyto identifikujeme a spravujeme, abychom zajistili naši udržitelnou budoucnost.
  • Naše podnikání, resp. financování nebo naopak nefinancování určitých předmětů/komodit má vliv na změnu klimatu.

Připravili jsme strategická hodnocení sektorů s největšími dopady na klima (průmyslová odvětví s nejvýraznější CO2 stopou) na základě rozsahu našich aktivit v tomto sektoru.

Pro osm průmyslových odvětví (energetika, komerční nemovitosti, zemědělství, potravinářská výroba, stavebnictví, chemický průmysl, doprava a zpracování kovů) a tři produktové řady: hypotéky, úvěry a leasing automobilů v našem portfoliu byly vytvořeny tzv. White Papers, dokumenty mapující současnou situaci v daných sektorech a odpovídající na otázky směřující k nalezení řešení:

  • Jaké trendy v tomto sektoru vidíme?
  • Jaká rizika očekáváme?
  • Jaké technologické změny se připravují?
  • Jaké příležitosti a přínosy nabízí sektor našim klientům?
  • Jak bychom měli přizpůsobit naše postoje pro daný sektor?
  • Jaké cíle bychom si měli stanovit, abychom sladili naše portfolia s relevantními klimatickými scénáři?

Skutečnost, že většina emisí v tomto sektoru je výsledkem biologických procesů, činí toto odvětví svým způsobem unikátním.  Na konci roku 2021 představovalo zemědělství 3 % našeho celkového úvěrového portfolia.

Důležité odvětví, z finančního i klimatického hlediska

Odvětví zemědělství má velký vliv na změnu klimatu a zároveň mu hrozí, že bude vážně postiženo dopady změny klimatu, jako jsou očekávané zvýšené výskyty vln veder, období sucha popř. nadměrných srážek. V rámci své strategie „Z farmy na stůl“ má EU ambice i v tomto sektoru. Členské státy v současné době dokončují své plány udržitelného zemědělství s cílem začlenění těchto vizí reflektujících požadavky na udržitelnost životního prostředí do národních akčních plánů.

Zemědělství je jedinečným sektorem, díky své různorodosti, širokému záběru promítajícímu se do ostatních oborů, tradicím, zakořenění specifických aktivit na národních úrovních jednotlivých členských států i nezanedbatelné závislosti na biologických zdrojích. Navíc, je zdaleka největším zdrojem jiných než CO2 emisí, jako např. methanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). Emise metanu jsou převážně generované trávením přežvýkavců, zatímco oxid dusný většinou vychází z hnoje a jeho aplikací. A konečně, spotřebovávaná energie, k jejíž výrobě jsou zřídkakdy využívány OZE, je hlavním zdrojem emisí CO2 v zemědělském sektoru.

Naše cílové nastavení v oblasti zemědělství

I když zemědělství přispívá ke změně klimatu, může hrát také velkou roli v boji proti globálnímu oteplování.

Zemědělský sektor čelí i dalším problémům. Byly definovány environmentální faktory, které vyžadují naléhavou transformaci, příkladem může být zachování, resp. obnovení biologické rozmanitosti krajiny. KBC, naše skupina ČSOB a naše společnosti ČSOB Leasing a ČSOB Pojišťovací makléř jsou připraveni podpořit zemědělce při této transformaci.

Budeme podporovat udržitelné zemědělství, např. cestu precizního zemědělství, které nachází v ČR čím dál více příznivců. Propagátorem směru, kterým směřují i naše kroky, je například společenství SIUZ, které se snaží, jak v rámci zemědělské komunity, tak na úrovni orgánů státní správy, propagovat základy precizního zemědělství. Tento přístup by nám všem ve výsledku mohl přinést na základě vyšší efektivity a precizní práce na poli kýžené výsledky v oblasti udržitelnosti a změn klimatu na naší planetě. Všeobecné pochopení naléhavosti tématu je důležité. Vzájemná spolupráce všech zainteresovaných nezbytná. Věříme, že to společně zvládneme.

Karel Čermák
ČSOB Leasing a.s.,
Key Account Manager AGRO & LES*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down