03.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úlet kapaliny při aplikaci pesticidů

Úlet představuje zásadní problém aplikačních technologií pro bezvadnou aplikaci pesticidů. Jeho redukce je úzce spjata s využíváním různých protiúletových opatření. V normě ČSN ISO 5681 – Názvosloví je úlet definován jako část aplikovaných pesticidů, které nejsou naneseny na cílovou plochu.

Himel (1974) uvádí, že úlet postřiku je část objemu kapaliny z postřikovače, která je odnesena mimo  cílovou plochu prostřednictvím větru.  Úlet  nastává v okamžiku, když je zahájen postřik. Ačkoliv úplné odstranění úletů je nemožné, může být podstatně redukován, jestliže se pesticidy aplikují odpovídající technikou a za příznivých povětrnostních podmínek.

Typy úletů

Úlet je obvykle spojován s pohybem kapek aplikované kapaliny mimo cílovou plochu v průběhu aplikace. Tento typ úletu, obvykle nazývaný úlet přenášený vzduchem (airborne drift), je výsledkem faktorů spojených s aplikačními metodami a zaří-zením.
Druhým typem úletu, který může vzniknout ještě několik dní po aplikaci, je úlet výparů (vapor drift). Je obecně spojen s odparem kapalin.

Velikost kapek
Velikost kapky je zdaleka nejdůležitější faktor ovlivňující úlet.  Měří se v mikrometrech (1/1000 milimetru). Obvykle se používá název mikron (µ). Pro srovnání, tloušťka lidského vlasu nebo listu papíru  je přibližně 75 mikronů.

Typ a velikost trysky
Nejběžnější postřikovače jsou vybavovány hydraulickými tryskami, které atomizují kapalinu na kapky. Hydraulické trysky produkují široké kapkové spektrum v rozmezí od 10 do 1000 mikronů.

Nízkoúletové trysky
Většina hlavních výrobců trysek začala již před delší dobou nabízet své verze nízkoúletových trysek.  Jejich zvláštní funkce ze skupiny hydraulických trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny nebo přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny. Výsledkem je buďto užší spektrum s většími a hmotnými kapkami, nebo s částicemi s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami.
Tyto trysky jsou označovány jako nízkoúletové (LD), respektive protiúletové (AD, SD, SL, TT). Jsou konstruovány tak, aby vytvářely větší kapky při stejné dávce a pracovním tlaku ve srovnání se standardními štěrbinovými tryskami. Přidáním dávkovací clony s otvorem (štěrbinou) před vlastní štěrbinu trysky se snižuje tlak v místě výstřiku, což způsobuje tvorbu větších kapek, které prokazatelně omezují úlet.  Skupina trysek s přisáváním atmosférického vzduchu INJET, B-JET, TurboDrop, ID, DB, AI.
Varianta s přisáváním tlakového vzduchu je známá pod označením AIRTEC.
Úlet minimalizují trysky, které produkují větší kapky, ale při odpovídajícím průniku a pokryvnosti cíle.

Pracovní tlak 
Při použití hydraulické trysky poskytuje tlak energii k „rozbití“ proudu vody na kapky a je tak klíčovým faktorem v regulaci velikosti kapek. Vzrůstající tlak všeobecně způsobuje snížení velikosti kapek. Redukovaný tlak bude redukovat úlet, protože jsou tvořeny větší kapky, ale trysky pracující při nižším tlaku, než je doporučeno, budou také redukovat účinné pokrytí  a výsledkem může být slabá distribuce a neúplné překrytí.

Technické úpravy postřikovačů
Různé typy krytů na tryskových rámech rovněž napomáhají omezovat úlet. Některé typy postřikovačů mají ramena s tryskami chráněna kryty buďto z plechu, plexiskla nebo plachty či fólie. I přes konstrukční komplikace úlet prokazatelně omezují. Výzkum v aerodynamickém tunelu zjistil účinek při po-užití krytů na tryskovém rámu. Výsledky z laboratoře na University of Missouri, USA dokázaly možnost až 70 % omezení úletu použitím mechanického krytu na tryskovém rámu (Ozkan, 1991).

Postřik s podporou vzduchem
Jednou z nejefektivnějších cest k omezení úletu malých kapek je použití vysoké rychlosti vzduchu, který napomáhá dopravit kapky z trysky na cílový povrch. Postřikovač je vybaven ventilátorem a tlakový vzduch je rozveden plachtovým rukávcem po celém záběru a vystupuje svisle nebo šikmo štěrbinou, tříští kapky a účinně je
zanáší do porostu. Vzduchová podpora působí většinou ze zadní strany rámu, aplikace je přesnější a efektivnější a takový
postřikovač lze použít až do rychlosti větru 9 m/s. Účinnost ošetření s 30 až 50% dávkou je porovnatelná s klasickým postřikem. Systém většinou umožňuje vychýlení nosníku trysek a vzduchové štěrbiny či otvorů v určitém rozmezí, čímž je stroj schopen přizpůsobit se postřikové situaci a povětrnostním podmínkám. Řada studií prokázala, že podpora vzduchem omezuje úlet nánosu kapének z tryskového rámu.  Hlavní faktory, které musí být při použití podpory vzduchem obzvláště dodrženy, jsou rychlost vzduchu a jeho směr, pracovní rychlost a směr s ohledem na směr větru, povrch, který je ošetřován. Odlišné seřízení bude při ošetřování pozemků bez porostu (preemergentní aplikace herbicidů) a při ošetřování vzrostlého porostu (např. obilnin).
Pravděpodobně  nejpoužívanějším provedením podpory vzduchem je systém Twin, dánské firmy Hardi International. Vzduchový rukávec je opatřen podélnou lištou s kruhovými otvory, jejíž osa svírá s osou proudu rozptylované kapaliny úhel 20°. Rozvod kapaliny s držáky trysek je spojen se vzduchovým rukávcem (štěrbinou) tak, že se mohou společně hydraulicky přestavovat v rozsahu +40° až –30°  od svislé plochy. Zdrojem tlakového vzduchu jsou převážně dva ventilátory, od kterých je vzduch rozváděn rukávci po celé délce ramen. Vzduch se setkává s rozptylovanou kapalinou asi 35 cm pod tryskami.

Systém Air Sprayer
Dalším je systém Air Sprayer od dánské firmy Kyndestoft.
Rukávec je umístěn zezadu na postřikovacím rámu a je možné jej natočit tak, aby proud vzduchu nesměřoval do proudu aplikované kapaliny.
Drobné kapky vznikající pod tlakem jsou nasávány  a unášeny k cílové ploše. Poloha trysek na rámu je kolmo dolů. Výstup vzduchu z rukávce je asi 20 cm za tryskami. Vzduch může být úhlově stavitelný od kolmé polohy do zhruba 30° dozadu (od trysek).

Systém Air Plus
Systém Air Plus od firmy Degania využívaný německou firmou RAU  má rozvod vzduchu v neměnné poloze.
Vzduchový rukávec s kruhovými otvory pro výstup vzduchu je umístěn za tryskami.
Trysky jsou na rámu umístěny v držácích a jsou ručně úhlově stavitelné k ose proudu vzduchu (tři polohy).
Poněkud rozdílným řešením podpory vzduchem je systém používaný u aplikátorů dánské firmy Danfoil. Zde proud vzduchu slouží také k disperzi kapaliny. Dochází k ní na odtokové hraně křidélka umístěného v tělese rozptylovače, kterým protéká vzduch vycházející z rukávce.  Kapalina se tříští na jemné kapky, jež jsou strhávány velkou rychlostí proudícího vzduchu.

 

Klíčové informace

– Úlet je podporován nadměrně malými kapkami, nerovnoměrným tlakem v tryskách, nerovnoměrností jízdy postřikovače.
– Roli hraje volba druhu trysek, nerovnoměrnost terénu a také povětrnostní situace.
– Vzrůstající povědomí o kvalitě životního prostředí a porozumění příčinám vzniku úletů může napomoci provozovatelům postřikovačů ke správnému úsudku o bezpečné a účinnější aplikaci přípravků
.

 

 

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down