09.12.2011 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úloha agentur pro zemědělství a venkov

Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) obecně disponují pracovníky s širokým znalostním a vědomostním potenciálem. Jedná se tedy o podrobnou znalost okresu i hospodařících subjektů a jejich potřeb a problémů, podpor a dotací nejen z národních zdrojů, ale rovněž zdrojů z Evropské unie, a to nejen pro oblast zemědělskou, ale i zpracovatelskou, nevládních organizací a občanských sdružení.

AZV v neposlední řadě disponují poměrně podrobnou znalostí zákonů, například restitučních, v poslední době diskutovaného zákona transformačního, správního řádu a podobně a zejména zkušenostmi s aplikačním užitím výše dotčeného spektra problémů. Proto mohou být výrazně nápomocny zemědělcům.

Dotace a LPIS 

Pokud bychom chtěli být podrobnější, v zásadě lze činnost i „nabídku“ zemědělcům (a nejen zemědělcům) shrnout do několika bodů, a to administrace dotačních titulů v rámci SZP a národních dotací.
Tato činnost je zabezpečována plně AZV: příprava a vytvoření předtisku žádosti, předání zemědělcům, příjem žádostí, kontrola, zavedení do informačních systémů, v případě národních dotací vydání rozhodnutí, případně předání na ministerstvo zemědělství. Ročně se takto zpracovává na místně příslušných AZV přibližně 26 000 kusů jednotných žádostí, 5500 kusů národních dotací, 2500 kusů žádostí pro Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, v případě národních dotací kontroly užití dotačních prostředků.
Další záležitostí je vedení registru půdy – LPIS.
LPIS byl vytvořen a slouží prvořadě jako podklad pro přiznání, čerpání a následné kontroly užití rozhodující částky finančních prostředků jdoucích do zemědělství z Evropské unie. Je to průběžně aktualizovaná databáze uživatelů půdy, obsahující asi 512 tisíc půdních bloků a téměř 29 tisíc uživatelů (během kalendářního roku proběhne zhruba 200 tisíc změn v hranicích pozemků). Takže zabezpečujeme pro zemědělce aktuální stav v užívání půdy – uživatel může sledovat svá aktuální data na Portálu farmáře.
Důležité je, že i každý občan může vidět podobná data včetně katastru nemovitostí na části veřejného LPIS. V tomto registru je mj. i řada průběžně aktualizovaných dat (krajinotvorné prvky, hospodářství, chráněné krajinné oblasti, sady, vinice, erozně ohrožené půdy atp.).
Pomoc a informace pro celý venkovský prostor
Jak již bylo zmíněno, AZV zabezpečují bezprostřední každodenní kontakt nejen se zemědělskou veřejností.
Poskytujeme poradenskou, pomocnou a informační činnost i pro ostatní subjekty ve venkovském prostoru, jako jsou obce. Tady se to týká například využití Programu rozvoje venkova, vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod.
Jsme schopní a zabezpečujeme semináře, školení a samozřejmě bezprostřední přenos aktuálních informací nejen „shora dolů“ ale i „zdola nahoru“. Tato činnost představuje stejně podstatnou činnost jako vedení registru půdy.
V nejbližší době – mimo zachování současných činností – musíme aktivně přistoupit a výrazně pomoci pozemkovým úřadům zrychlit provádění komplexní pozemkové úpravy, a tím napomoci vlastníkům uspořádat jejich oprávněné nároky, a tak i zprůhlednit uživatelské vztahy k půdě. S postupující elektronizací státní správy zavést službu „green pointů“, tedy míst na úřadovně AZV , kde se v případě zájmu zemědělec naučí užívat dostupné systémy a „obsluhovat“, navíc může podle libosti využít informačních systémů, podat žádost, nahlédnout do „svých“ registrů, provést změnu v integrovaném registru znečištění.
Napomoci je třeba i vybudování tzv. zelených domů, tedy míst, kde zemědělec obdrží komplexní službu od všech organizací řízených, zřízených a v kompetenci ministra zemědělství. Rozhodně i do budoucna je však nutné se zaměřit na tzv. prvotní poradenství v oblasti dotační politiky pro venkov.

Zajišťění akcí a aktivit Celostátní sítě pro venkov 
Významnou úlohou AZV je zajištění akcí a aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV).
Tuto úlohu jsme převzali v roce 2009. Zprvu jsme získávali partnery sítě, informace, dobré nápady, skutečně tak, aby síť byla sítí, spojovala aktéry venkovského prostoru a poskytovala informace a dobré nápady.
První projekty měly charakter spíše informační, zahrnovaly semináře a školení, ale již od začátku jsme propagovali dobré nápady. Jeden z prvních úspěšných projektů byl projekt Energeticky soběstačná obec – realizovali jsme jej v roce 2010 ve všech krajích, byly to semináře spojené s exkurzemi v bioplynových stanicích a kotelnách na spalování biomasy. Hlavně tento projekt poskytl venkovu pravdivé informace o provozu bioplynových stanic.
Na tento projekt chceme navázat dalším projektem vztahujícím se k energetické soběstačnosti – Využití energie malých vodních zdrojů.
Pilotní seminář, který jsme organizovali ve spolupráci se Stavební fakultou Českého vysokého učení technického k prezentaci patentovaného vynálezu malé vodní turbíny SETURB Ing. Miroslava Sedláčka v září v kladenském okresu, vyvolal zájem o tuto akci dalších krajů, Agrární komory ČR, místních akčních skupin. Takže s tímto projektem počítáme v roce 2012.
Projekt Čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Portálu farmáře realizujeme již druhým rokem. Zájem o využití tohoto projektu nejen zemědělskými subjekty, ale i zástupci obcí, mikroregiony a místních akčních skupin je pochopitelný – podávání žádostí o dotace je a bude elektronickou cestou.
Velmi úspěšně se rozvíjí práce tematických pracovních skupin vytvořených za účelem ochrany zemědělského půdního fondu, vodních zdrojů, ochrana proti povodním. Tyto tematické pracovní skupiny již pracují v Jihomoravském, Středočeském a Ústeckém kraji, svoji činnosti zahajuje tematická pracovní skupina v Pardubickém kraji.
Můžeme říci, že je to menší část práce AZV, ale je velmi důležitá.
CSV je to pravé místo, kde se potkává státní správa se zástupci venkova a kromě spolupráce, výměny informací, setkávání partnerů, příkladů dobré praxe, výborných nápadů, plní hlavně funkci zpětné vazby a to je důkazem dobrých vztahů, spolupráce a partnerství.

 

Klíčové informace

– Zemědělci se nejčastěji obracejí na agentury pro zemědělství a venkov se žádostí o pomoc a radu v uspořádání vlastnických a uživatelských vztahů na půdě, uspořádání – respektive změny – hranic obhospodařovaných pozemků.
– Další kontakty se týkají rady a pomoci při podání žádosti o jakékoliv druhy a typy podpor i při řešení vypořádání pohledávek z restitucí a transformací.
– Problematika GAEC, cross compliance, hospodaření v případě erozně ohrožených půd či pomoc při obsluze informačních systémů (Portál farmáře, LPIS, IZR) jsou hlavním předmětem dalších konzultací s AZV.

PaedDr. Věra Libichová 
Agentura pro zemědělství a venkov, Kladno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down