22.05.2006 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Unie má konečně nový rámcový rozpočet

Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy schválila prozatímní dohodu s Evropským parlamentem o rozpočtové disciplíně na období 2007 až 2013, kterou vzápětí uprostřed minulého týdne podepsali představitelé parlamentu. Evropská unie tak konečně získala rámcový rozpočet pro příští finanční období.

Nová dohoda mezi institucemi Evropské unie začne platit od počátku příštího roku a nahradí dosavadní, která byla přijata v květnu 1999. Dohoda vychází z konsenzu, k němuž došla Evropská rada na svém prosincovém jednání o rozpočtovém rámci EU pro roky 2007 až 2013.
Zatímco prosincový summit se dohodl na celková částce pro zmíněné období na úrovni o málo přesahující 862 miliardy eur, dohoda s parlamentem tuto částku zvyšuje na 864 miliardy eur. Nový strop je tedy o necelé dvě miliardy vyšší. Dohoda s parlamentem, však dovoluje celkovou částku zvýšit ještě o další dvě miliardy eur. Dosáhne se toho díky tomu, že se vezme 1,5 miliardy eur z rezervy na mimořádná opatření a také se o půl miliardy sníží plánované výdaje na administrativu. Získané čtyři miliardy eur by se měly rozdělit takto:
 800 milionů eur na celoživotní vzdělávaní (posílí rozpočty programů Erasmus a Leonardo),
 500 milionů eur zvýší možné výdaje na transevropské sítě (energie, doprava, telekomunikace),
 o 400 milionů eur se zvýší prostředky na konkurenceschopnost a inovace,
 dalších 300 milionů eur dostane výzkum a technologický vývoj (7. rámcový program),
 100 milionů eur půjde do výdajů na sociální politiku,
 300 milionů korun na teritoriální spolupráci,
 100 milionů eur navíc bude k dispozici na další akce v rámci programů Natura 2000 a Life,
 300 milionů se přisype na kulturu a akce Obyvatelé pro Evropu,
 200 milionů eur posílí zdroje pro ochranu zdraví a spotřebitelů.
Mimo finanční rámec zůstanou čtyři výdajové rezervy, a to na:
 flexibilní nástroj s ročním maximem výdajů 200 milionů eur na výdaje, které není možné platit z rozpočtu,
 Fond solidarity, na nějž by měla připadnout ročně jedna miliarda eur a který poskytuje rychlou pomoc v případě velkých přírodních pohrom v členských státech,
 Globalizační fond, jenž by měl pomoci lidem, kteří přišli o práci v důsledku strukturálních změn způsobených globální konkurencí, do tohoto fondu by mělo ročně jít půl miliardy eur,
 rezervu pro mimořádnou pomoc, která dovolí rychle uvolnit peníze pro pomoc třetím zemím v nepředvídaných událostech, ročně bude mít k dispozici 221 milion eur na různé humanitární akce.
Parlament, rada i komise schválily deklaraci, podle níž by mělo dojít v letech 2008 až 2009 k revizi výdajů. Podle těchto institucí je také nutné posílit a zefektivnit kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky. Komise má ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a v souladu se závěry prosincového summitu Evropské rady navrhnout zvýšení rozsahu půjčky v této bance pro výzkum a vývoj o deset miliard eur pro roky 2007 až 2013. Komise by také měla navrhnout posílení nástrojů na financování transevropských sítí a podpor pro malé a střední podniky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down