Unie podporuje ekologickou osvětu

V úterý 24. ledna 2006 podepíší ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar a náměstek hejtmana Libereckého kraje zodpovědný za rozvoj venkova, zemědělství, životní prostředí a informatiky Radim Zika rozhodnutí o finanční podpoře projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje.

Projekt byl podpořen ve 2. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V něm se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty neinvestičního charakteru. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).
Projekt je postaven na široce založeném partnerství, zajistí pevný základ ekologické vzdělávací sítě a umožní vytvoření 11 nových pracovních míst. Svým ukotvením a rozsahem garantuje pokračování i po skončení evropské podpory v roce 2007.Ekovýchovná centra vzniknou v České Lípě, v Jablonném v Podještědí, Novém Městě pod Smrkem, Liberci, Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, Turnově a Sedmihorkách – zde půjde o specifické zařízení, které bude zajišťovat ekologickou osvětu v sezónních zařízeních na území Českého ráje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *