Unie přidala na podporu včelařům

Evropská komise schválila národní programy 27 členských států na období let 2011–2013, jejichž cílem je zlepšit produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Ve srovnání s předchozím obdobím (2008–2010) se příspěvek Evropské unie na financování těchto programů zvýšil téměř o čtvrtinu, z 26 milionů na 32 milionů eur ročně. Spolufinancování národního programu České republiky ze strany Evropské unie má v roce 2011 činit 1 250 000 eur, v roce 2012 přibližně 1 288 000 eur a v roce 2013 zhruba 1 316 000 eur. Informoval o tom mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice Martin Stašek.

Česká republika se svými 498 000 včelstvy se podílí na celkovém počtu včelstev v Evropské unii 3,6 % Vzhledem k nezastupitelné úloze včel při opylování rostlin je dobrý stav včelařského odvětví citlivou otázkou. V posledních letech se odvětví potýkalo s nezvyklou úmrtností včel. Ta představuje pro včelaře ekonomické potíže, ale zároveň ohrožuje biologickou rozmanitost. Národní programy jsou dnes jediným nástrojem, kterým lze ztráty včel částečně kompenzovat. Členské státy jsou s výsledky těchto programů spokojeny a také samotní včelaři oceňují pozitivní vliv opatření financovaných z národních programů.
Proto se Evropská komise rozhodla pro roky 2011, 2012 a 2013 zvýšit celkový roční rozpočet na spolufinancování národních programů na 32 milionů eur ročně. V předcházejícím období (2008–2010) bylo na spolufinancování vyhrazeno ročně 26 milionů eur. Díky tomuto navýšení prostředků, které je ukázkou proaktivního přístupu komise k řešení problémů vysoce citlivého odvětví, se zvýší efektivnost programů.
Své včelařské programy oznámily komisi všechny členské státy. Zaměřují se na různá opatření: tlumení varroázy, racionalizaci sezónních přesunů (kočování) včelstev, podporu laboratoří, obnovu včelstev, programy aplikovaného výzkumu a technickou pomoc. Všech 27 programů splňuje podmínky pro spolufinancování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *