Unie reaguje na japonské potíže

Evropská komise uložila zvláštním nařízením členským zemím, zatím do konce června, věnovat zvýšenou pozornost dovozům z Japonska. Pro Českou republiku to znamená zvýšenou pozornost na našem jediném vstupním místě, na pohraniční veterinární stanici v Praze-Ruzyni. O všech dopadech nařízení komise již byla informována Městská veterinární správa v Praze, která za pohraniční veterinární správu v Praze Ruzyni odpovídá. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Na základě tohoto prováděcího nařízení požaduje Evropská unie, aby produkty z postižených oblastí byly vybaveny výsledky vyšetření na radioaktivitu (přítomnost radionuklidů), což kontrolní orgány na vstupních místech do EU (pohraničních veterinárních stanicích) prověří. Tyto kontrolní orgány jsou též oprávněny a i komisí vyzvány k odebírání vzorků a uvolnit zásilky až poté, když splní potřebné legislativou dané požadavky. Komise má být jednou týdně informována o všech dovozech. V případě pozitivního zjištění pak má zafungovat systém rychlého varování RASFF.
Pokud jde o veterinární zboží, myslí se jím suroviny a potraviny živočišného původu a krmiva pro hospodářská či zájmová zvířata s obsahem živočišné bílkoviny,vysvětlil Duben.
V letošním roce zatím žádná veterinární zásilka z Japonska nebyla odbavena. Pokud jsou takové zásilky uvolněny na intrakomuinitární trh pohraničními veterinárními stanicemi na vnějších hranicích EU, znamená to, že splňují podmínky požadované EU, doplnil Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *