Unie veterinářům prospěje

Již bylo vynaloženo takové úsilí pro harmonizaci veterinární a příbuzné legislativy s legislativou Evropské unie, že by bylo velmi nešťastné, aby toto úsilí nebylo korunováno vstupem ČR do tohoto společenství civilizovaných evropských států. Státní veterinární správa ČR si je vědoma, že ještě v cestě stojí řada problémů, například nutnost včas přijmout novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání a dále řadu dalších zákonných norem a prováděcích vyhlášek.

Ovšem s dobrou vůlí a skutečným přesvědčením lze úspěchu dosáhnout. Je nutné si uvědomit, že s rozhodnutím podepsat přístupový protokol, které již před časem přijala naše vláda, by měla souviset i ochota důsledně harmonizovat naše právo s evropským. To znamená plně si uvědomit, že do našich zákonů a vyhlášek legislativu EU přebíráme, a ne, že ji přetváříme a nebo dokonce tvoříme. Ta se tvoří v Bruselu a tam se na její tvorbě podílíme od podpisu přístupové smlouvy od 16. 4. tohoto roku jako pozorovatelé s právem vyjádřit svůj názor.
Včasné nepřijetí všech zákonů, například zákona na ochranu zvířat proti týrání, by mohlo ve svém důsledku způsobit i to, že by u nás neplatilo to, co jsme se zavázali jako ČR, že platit bude. A EU by na základě rozhodnutí Evropské komise mohla přijmout některá bezpečnostní opatření. To znamená omezení až možnost zákazu vývozu veterinárního zboží z ČR do členských států EU.
Dále je třeba si opravdu uvědomit, že v budoucnu budeme moci své národní zájmy uplatnit při tvorbě jednotné evropské legislativy jedině na předběžných jednáních v Bruselu v odborných výborech, nebo na jednání Rady. Dosud se těchto jednání zúčastňují pracovníci Státní veterinární správy jen jako pozorovatelé. Jedině zde mohou jednotlivé země vznášet své požadavky a připomínky před přijetím závazné legislativy, která bude posléze platit v celé EU. Nyní se například pracuje na celém „potravinovém balíku“, tato legislativa se bude týkat komplexně i krmiv a bude hotova asi v roce 2006.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *