Úspěch na letošním veletrhu Techagro

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a aktivně se účastní zemědělských akcí a výstav. V tomto ohledu není největší zemědělský veletrh ve střední Evropě výjimkou. Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky Techagro 2016 s úspěchem představila skupina ČSOB novinky a ucelené portfolio produktů a služeb zájemcům ze sektoru zemědělství a potravinářství.

Finanční řešení na míru

Návštěvníci hojně využívali možnosti získat informace o veletržní nabídce ČSOB, ČSOB Leasingu, ČSOB Pojišťovny a ČSOB Factoringu v rámci společné expozice. Na veletrhu obchodní zástupci skupiny ČSOB – odborníci na sektor zemědělství – poskytli odpovědi na dotazy týkající se finančních, dotačních a pojišťovacích služeb, a to nejen v rámci expozice ČSOB, ale také přímo u partnerů, prodejců zemědělské techniky. Tato symbióza znalosti techniky a finanční služby umožnila skutečně komplexní obsluhu klientů.

Obchodní zástupci ČSOB Leasing řešili s klienty přímo na místě finanční řešení nákupu zemědělské techniky na míru. Novinkou byla možnost podat žádost v rámci programu Zemědělec v působnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu přímo na veletrhu a současně vyřešit financování nového stroje prostřednictvím skupiny ČSOB v jeden den.

Program AGRO 2016

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program AGRO 2016. Jedná se o komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB, jehož „vlajkovou lodí“ jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky s výhodnou úrokovou sazbou docílenou finanční dotací dovozce či výrobce příslušné značky, komplexní poradenství v oblasti dotační politiky, pojišťovacími produkty s mnoha benefity pro zemědělce a v neposlední řadě ucelený program ČSOB jak v depozitní, tak i úvěrové oblasti.

Centrum dotačního poradenství

Veletržní novinkou, která za­ujala návštěvníky, je rozšíření programu AGRO 2016 o  novou službu pro klienty v sektoru zemědělství. Jedná se o službu dotačního poradenství poskytovanou prostřednictvím nově zřízeného Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům (zejména malým a středním podnikům) kompletní dotační poradenství zaměřené zejména na Program rozvoje venkova.

Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a výzvách v Programu rozvoje venkova, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek výzev, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Zemědělci zejména ocenili přednosti nové služby, která přináší výhody kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou. Konkrétně jde například o výhodné ceny dotačního poradenství díky systému slev, platbu za dotační poradenství až v případě úspěchu dotační žádosti, poskytnutí nabídky na financování investice formou úvěru ještě před odevzdáním žádosti o dotaci, nebo zjednodušený proces získání úvěru po schválení dotace.

Dotační a finanční poradenství

Centrum dotačního poradenství vzniklo v létě 2015 a od té doby jeho služeb využilo 125 klientů. Služby Centra dotačního poradenství zahrnují kompletní servis financování, pomoc při získání dotace a dotační audit zdarma. Klienti tak mohou vy­užít konzultace během celé realizace projektu. Ucelený balíček služeb pro zemědělce v oblasti dotačního poradenství a navazujícího financování zemědělských strojů a technologií prostřednictvím spolupracujících dodavatelů zemědělské techniky považujeme za velkou konkurenční výhodou.

Pokud si klient přeje komplexní poradenský dotační servis, disponuje ČSOB specializovaným útvarem pro dotační poradenství nazvaném ČSOB EU Centrum. ČSOB je jediná banka, která má vlastní oddělení věnující se dotacím, které disponuje týmem poradců s dlouholetou praxí v oblasti dotací. ČSOB EU Centrum má bohaté zkušenosti s financováním projektů a je lídrem trhu dotačního poradenství pro podnikatele v České republice. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši osmnáct miliard korun. Máme výjimečnou 95,1% úspěšnost schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu a další. Pro naše klienty je zajímavá i skutečnost, že provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, to znamená, že odměna ČSOB je vyplacena pouze v případě úspěšné žádosti. Klienti tak mají současně zajištěnou dotaci i profinancování projektu.

Předfinancování dotací

Bezesporu zemědělci aktuálně řeší financování doporučených žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale i dalších operací. Bankéři ČSOB na veletrhu zemědělcům poskytli ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova.

Aktuálně jsou vyhlášeny jarní výzvy Programu rozvoje venkova a pracovníci ČSOB a ČSOB Leasing účinně pomáhají zákazníkům k dotaci. Zkušený tým pracovníků skupiny ČSOB provedl dotacemi zemědělce v oblastech zahájení činnosti mladých zemědělců, investic do nezemědělských činností zemědělců, agroturistiky či technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Řada našich klientů tak nepropásne příležitost sáhnout si na evropské peníze s jedničkou na trhu financování strojů a zařízení.

Spolupráce se společností CCS

V neposlední řadě návštěvníky veletrhu Techagro 2016 zaujala novinka v podobě dodatečného rozšíření programu AGRO 2016. Jedná se o unikátní produktovou nabídku ve spolupráci s firmou CCS. V síti více než 2000 čerpacích stanic v České republice i na Slovensku mohou klienti ČSOB Leasing šest měsíců tankovat se slevou 0,20 Kč na litr pohonných hmot, získat tankovací kartu na šest měsíců zdarma, 20% slevu na mytí vozidel v síti Shell a další výhody. Jde o první ze společných akcí ČSOB Leasing a CCS. Na podobné výhody se letos mohou těšit i klienti ČSOB Leasing z dalších oborů.

Program pro mladé farmáře

Návštěvníky veletrhu zaujal také program Farmáři určený pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše dva miliony korun bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Program je vhodný nejen k financování provozních výdajů zemědělce, jako jsou nákup hnojiv, osiv a krmiv, ale i pro investice do zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy a podobně. Program Farmáři je určen pro zemědělce hospodařící alespoň šest měsíců.

V rámci programu mají zemědělci možnost získat ČSOB Povolené přečerpání účtu za výhodných podmínek a ČSOB Rychlý úvěr na podnikání. Při částce nepřesahující 600 tisíc korun ČSOB nepožaduje od klienta zajištění. Výhodou tohoto produktu je jeho flexibilnost. Zemědělci tak mohou mít peníze na účtu rychle k dispozici a mohou jistinu úvěru splácet podle potřeby, například pololetně i ročně. Program Farmáři umožňuje čerpání dotace části úroků z úvěru u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Pokud má klient vyšší finanční potřeby, které převyšují tento program, postupuje banka standardním způsobem, tedy vyhodnocuje hospodaření klienta.

Ucelená nabídka

Návštěvníky veletrhu zaujala ucelená nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce – zejména ucelenost v oblasti bankovních služeb, dotačního poradenství, pojištění, leasingu a factoringu. Ocenili rovněž flexibilnost s konkrétními výhodami oproti standardním podmínkám a jeho administrativní nenáročnost. Obsluhu pro zemědělce zajišťují zkušení bankéři – specialisté pro zemědělství. Tím je zaručeno dokonalé pochopení finančních potřeb klienta na základě znalosti specifik podnikání v zemědělství.

Na veletrhu obchodní zástupci ČSOB poskytli odpovědi na dotazy týkající se možnosti čerpání podpor také z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Často byl skloňován program Zemědělec a program Podpora nákupu půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny.

S odborníky z ČSOB lze konzultovat připravované podmínky v oblasti podpory investic do zemědělských podniků, varianty financování projektů a možnosti předfinancování dotací.

Zemědělci tak získali detailní informace ohledně financování provozu, zemědělské techniky a technologií, zemědělské půdy, žlabů, jímek a hnojišť, stájí a podobně. Samozřejmostí byla možnost konzultace pojištění nejen zemědělských rizik a možnosti řešení profinancování pohledávek. To vše pod jednou střechou. Tato symbióza znalosti finančních služeb, zemědělských rizik a techniky umožnila skutečně komplexní obsluhu klientů a našim zákazníkům jsme poskytli finanční řešení šité na míru.

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

 

Foto:

Ing. Petr Kopeček

Prezentace ČSOB na veletrhu Techagro 2016

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *