06.11.2017 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěšná spolupráce dál pokračuje

V loňském roce byla v Zemědělci číslo 47 informace o řešení projektu TAČR GAMA Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru pod číslem TG01010082 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Tento program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455. Je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

 

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (VaV) dosažených ve výzkumných organizacích do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Podstatou projektu je vytvoření vnitřních struktur a mechanismů, které umožní formou interní grantové agentury rozdělit získané prostředky mezi jednotlivé dílčí projekty s komerčním potenciálem. Jak již bylo dříve uvedeno, nejdůležitějším orgánem s rozhodovací pravomocí je Rada pro komercializaci. Ta je složena ze zástupců ústavu, odborných společností a praxe. Velmi významnou úlohu v této radě má zástupce bankovního sektoru. Účast v radě přijal Ing. Petr Kopeček, Ph.D., manažer sektoru zemědělství Československé obchodní banky. Tato banka zaměřuje svoji pozornost na zemědělství, protože je stabilní a směřuje k trvalé udržitelnosti rozvoje. „Zemědělci patří tradičně mezi nejspolehlivější klienty, co se týká plnění svých závazků vůči bance,“ podotýká Ing. Petr Kopeček.

Jak se v průběhu řešení ukazuje, je toto spojení výzkum – bankovní sektor velmi přínosné, a to nejen při schvalování navržených dílčích projektů, ale i při finalizaci výsledků řešení. Zásadní vliv na úspěch při řešení mají zkušenosti Ing. Kopečka s komerčním prostředím, se kterým se setkává ve své praxi denně. Vhodný postup komercializace, tvorba komunikačních kanálů a podpora prodeje jsou základní dovednosti, se kterými výzkumný pracovník nemá zkušenosti, a právě v této oblasti jsou rady zkušeného člověka nenahraditelné. A že spolupráce opravdu funguje, dokumentují úspěchy, kterých bylo během řešení dílčích projektů dosaženo.

Výsledky dílčích projektů

Prvním úspěšně ukončeným dílčím projektem je Technologie ustájení jalových a březích prasnic, jehož cílem bylo navrhnout, vyrobit, ověřit a připravit k sériové výrobě vybavení welfarově nadstandardního a ekonomicky akceptovatelného ustájení jalových a březích prasnic a prasniček. Hlavní výhodou kotce je to, že na rozdíl od stávající technologie, která umožňuje ustájení individuální pro určitou část prasnic a toto ustájení se nedá využít jinak, návrh počítá s variabilitou podle potřeb zvířat. Výsledkem dosavadního řešení dílčího projektu je prototyp ustájení, který byl podán k průmyslově právní ochraně. Tento výrobek získal v rámci soutěže o Zlatou cenu Animal Tech 2017 cenu časopisu Zemědělec.

Úspěšné vystoupení v rámci této soutěže, která byla součástí stejnojmenné výstavy, jež se konala v květnu tohoto roku na výstavišti v Brně, podtrhlo i ocenění formou dalšího výsledku dílčího projektu Reprodukční a výkrmová kompletní krmná směs pro brojlerové králíky obsahující řepkový extrahovaný šrot formou nominace na Zlatou cenu Animal Tech 2017. Jedná se o kompletní granulovanou krmnou směs, která obsahuje vojtěškové úsušky, řepkový extrahovaný šrot, semena lupiny bílé, pšeničné otruby, cukrovarské řízky, oves, ječmen, minerální a vitamínový doplněk, mletý vápenec a sůl. Reprodukční krmnou směs lze zkrmovat březím a kojícím samicím. V období laktace se zvířata krmí ad libitum, v období březosti lze v prvních deseti dnech krmit zvířata restrikčně, po tomto období do konce březosti opět ad libitum. Výkrmovou krmnou směs lze také zkrmovat ad libitum králíkům před odstavem (18.–35. den věku) a po celé období výkrmu (mezi 28.–90. dnem věku). Výkrmovou krmnou směs lze také použít pro zvířata v období reproduk­čního klidu.

Oceněný produkt
i další prezentace řešení

I na další významné akci určené pro zemědělskou veřejnost uspěl produkt, jež je výsledkem řešení TAČR GAMA ve VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves. V rámci výstavy Země živitelka se prezentovala Doplňková krmná směs pro spárkatou zvěř. Tento produkt je i důkazem úspěšné spolupráce výzkumu a výrobní sféry, neboť na vývoji a ověřování funkčních vlastností směsi se spolu s řešitelem podíleli zástupci firmy Mráz Agro CZ, s. r. o., Blatná, a v rámci jejich výstavní plochy byl i vystaven. Zisk ceny Zlatý klas je proto možno považovat za obrovský úspěch a správné spojení teorie s praxí.

Kromě oceněných výrobků se na výstavách prezentovaly i další výsledky řešení, a to drbadlo s pružinou, drbadlo s jednou pružinou a hračka pro prasata. Široká veřejnost se tak jejich prostřednictvím mohla seznámit s výsledky činnosti ústavu.

Cyklus přednášek

 

V rámci řešení projektu existují i další aktivity. Byl uskutečněn velmi úspěšný cyklus přednášek Zájmové chovy zvířat z pohledu kvantitativní genetiky – možnosti genetického hodnocení a jako vedlejší činnost určená pro chovatele je i stanovení genů pro zbarvení koní.

Výsledky slouží ke komerčnímu využití

Výsledky všech dílčích projektů jsou určeny pro komerční využití. Zájemci o nákup výrobků či licencí k právně chráněným výstupům se mohou kdykoliv informovat u manažera projektu doc. Ing. Petra Kunce, Ph.D., a to e-mailem na adrese: kunc.petr@vuzv.cz.

Z široké palety výstupů řešení projektu TAČR GAMA je zřejmé, že zvolený postup jak při výběru a schvalování dílčích projektů Radou pro komercializaci, tak i postup při řešení vlastních obchodních strategií prokazuje, že spolupráce Výzkumného ústavu živočišné výroby a zástupce Československé obchodní banky je úspěšná a její pokračování může rozvoji transferu technologií v oblasti zemědělství jedině prospět.

 

Doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

 

Foto:

Ing. Petr Kopeček, Ph.D., člen Rady pro komercializaci za ČSOB, a. s.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi

Předání ocenění časopisu Zemědělec za kotec pro ustájení jalových a březích prasnic v rámci soutěže o Zlatou cenu Animal Tech 2017

Udělené ocenění Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i., týdeníkem Zemědělec

Cenu převzal Ing. Jan Lipenský z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down