Uspět na zahraničních trzích

Hospodářská komora okresu Přerov připravila pro tamní malé a střední podniky projekt Český podnik na cestě do Evropské unie, který by měl firmám pomoci uspět na zahraničních trzích ještě před vstupem ČR do EU.

Projekt financuje Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci státního programu podpory malého a středního podnikání. Byl zahájen v září a obsahuje například intenzívní kurzy obchodní angličtiny a němčiny pro exportní manažery nebo vzdělávací program vedení zahraničního obchodního případu a další. Komora, která je regionálním informačním místem CzechTrade, zahrnula do projektu rovněž prezentaci exportních firem na webových stránkách této agentury.
Celková hodnota projektu činí 6 mil. Kč a umožní získat firmám, které se jeho jednotlivých částí zúčastní a jsou členy HK okresu Přerov, dotaci ve výši 50 %.
Kontakt: HK okresu Přerov, 750 02 Přerov, Generála Štefánika 8, tel: 0641/208 735, fax: 0641/210 205, e-mail: hkprerov@iweb.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *