Úspory na ministerstvu zemědělství

Za první tři měsíce působení ministra zemědělství Mariana Jurečky ve funkci ušetřil jeho úřad více než 300 milionů korun. Náš týdeník o tom minulý týden informoval mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán s tím, že úspory jsou mimo jiné důsledkem zrušení nevýhodných výběrových řízení a vypovězení smluv s externími poradci a firmami.

Jurečka hned po svém nástupu do úřadu pozastavil všechna výběrová řízení, nechal je prověřit a nevýhodné veřejné zakázky poté zrušil. „Peníze, které jsme takto ušetřili, se vrátily do našeho rozpočtu a my je použijeme tak, aby opravdu pomohly našim zemědělcům,“ uvedl ministr. V oblasti poradenských služeb byla podle Jordána ukončena smlouva se třemi externími poradci, kdy úspora činí více než 30 milionů korun. V oblasti marketingových aktivit ministerstva zemědělství byla zrušena výběrová řízení za téměř 60 milionů korun. Ministr rovněž ukončil smlouvu s několika právními společnostmi s úsporou dalších téměř 60 milionů korun pro státní rozpočet.

Díky úpravám podmínek výběrových řízení na služby v oblasti informačních technologií ušetřil úřad dalších zhruba 150 milionů korun. Další miliony korun se pak podle Jordána podařilo uspořit ve společnosti Lesy ČR.

„Prvních devadesát dní ve funkci jsem nevnímal jako dobu hájení, ale naopak jako dobu tvrdé práce, kdy jsem musel co nejrychleji naskočit do rozjetého vlaku a hledat možnosti, jak ušetřit. Zrušil jsem podezřelé nebo předražené veřejné zakázky, uspořili jsme na externích právních a IT službách, ukončili jsme nevýhodné smlouvy na marketing. Je zbytečné využívat externí společnosti, když stejnou práci dokážou kvalitně odvést zaměstnanci ministerstva. Tím jsme ušetřili státnímu rozpočtu asi tři sta milionů korun. I nadále chci vést resort k dalším úsporám,“ řekl k úsporám ministr.

Ministerstvo v závěru dubna vypsalo čtyři nové tendry na dodávku služeb v oblasti informačních technologií v odhadované hodnotě téměř 430 milionů korun, které na začátku roku kvůli pochybnostem o jejich podmínkách pozastavilo.  „Dva dny po nástupu jsem dostal k podpisu zakázky v celkové hodnotě 600 milionů korun. Nechal jsem si to zanalyzovat a zjistil jsem, že tam byly chyby jak po právní stránce, tak i po věcné. Systémy byly nastaveny tak, aby nebyly úplně výhodné pro ministerstvo,“ řekl k tomu Jurečka.
Úřad proto tendry na začátku února pozastavil a zadávací dokumentaci upravil. Parametry výběrových řízení jsou nyní podle Jurečky pro ministerstvo zemědělství výrazně výhodnější.  „Aby ministerstvo zemědělství bylo chráněno, systémy byly funkční a aby za to nesl zodpovědnost dodavatel,“ řekl ministr, podle něhož dodavatelům budou v případě výpadků systémů hrozit vysoké sankce.
Vypsané tendry se týkají například zajištění provozu resortního portálu ministerstva eAGRI v letošním a příštím roce. Celkovou hodnotu této zakázky ministerstvo zemědělství bez započtení DPH odhadlo na 195 milionů korun. Téměř 130 milionů korun činí odhadovaná cena dvouleté zakázky na zajištění služeb ICT provozu a 77 milionů korun má stát provoz systému SAP, který ministerstvo využívá v oblasti účetnictví, rozpočtu, správy majetku, výkaznictví, personalistiky i mezd. Za dohled na chod informačních systémů by ministerstvo mělo zaplatit 30 milionů korun.

Nabídky ministerstvo zemědělství vyhodnotí v květnu, kdy končí termíny pro jejich podávání.
Jurečka nicméně připustil, že situaci může zkomplikovat případné odvolání některého z uchazečů o tuto zakázku k antimonopolnímu úřadu.  „Pokud se někdo odvolá, tak jsme si vědomi, že se dostáváme do obtížné situace. Budeme muset případně vypsat jednací řízení bez uveřejnění,“ podotkl.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *