Ústavní soud rozhodl, že zákon o myslivosti se nezmění

Ústavní soud nevyhověl skupině pravicových zákonodárců, kteří v zájmu majitelů pozemku požadovali na soudu zrušit řadu sporných ustanovení v zákonu o myslivosti. Právní úprava podle nich příliš posiluje pravomoci myslivců a honebních společenstev na jejich úkor.

Kritici zákona nesouhlasili s tím, že myslivci mohou postavit krmelce či jiná zařízení bez souhlasu majitele pozemku a mohou v zájmu ochrany zvěře omezit vstup do honitby. Nesouhlas vyvolal také systém náhrady škod na zemědělských plodinách a zákonný postup přiřazování pozemků k honitbám při jejich scelování. Domnívali se, že myslivost v celé své šíři včetně rekreačního lovu není veřejným zájmem.
Podle soudkyně Dagmar Lastovecké nejsou vlastníci honiteb výrazně poškozováni a jejich částečné omezení je legitimní, neboť je odůvodněno zájmem na ochraně zvěře. Prohlásila, že zákon o myslivosti nezakládá rozpor s ústavně zaručenými právy. Přesto ústavní soud doporučil obecným soudům, aby zákon vykládaly opatrněji a v souladu s ústavou. Novou interpretaci nařídil u výše ručení na valných hromadách honebních společenstev. Správní orgány a soudy by podle ústavního soudu měly vycházet vstříc vlastníkům, kteří požadují vyčlenění svého pozemku z honitby například tehdy, když lov zvěře není v souladu s jejich svědomím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *