Území se žlabatkou jsou vymezena

Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě nařízení Státní rostlinolékařské správy, v němž vymezila území s výskytem žlabatky Dryocosmus kuriphilus, v nichž se provádí opatření proti šíření tohoto nebezpečného škůdce. Informoval o tom mluvčí rostlinolékařského dozoru Zbyněk Škodáček.

 Toto nařízení v první řadě vymezuje území České republiky, ve kterých byl zjištěn výskyt žlabatky. Jedná se o pozemky v okolí Čáslavi a Brna. V těchto územích jsou dále nařízena všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které v rámci svého podnikání pěstují anebo prodávají rostliny i jejich části rodu Castanea spp. (kaštanovník), určených k dalšímu pěstování, mimořádná rostlinolékařská opatření. „V definovaných územích je omezena možnost přemísťovat rostliny kaštanovníků kromě jejich plodů a semen, u kterých nehrozí riziko, že by s nimi mohl být tento nebezpečný škůdce přenesen na jiné lokality,“ řekl ředitel Státní rostlinolékařské správy Zdeněk Mach. Nařízení dále ukládá v místech produkce nebo prodeje kaštanovníků, která jsou součástí vymezených území, monitorovat výskyt žlabatky. To se provádí sledováním výskytu hálek, které jsou hlavním a zřetelným příznakem napadení kaštanovníku žlabatkou.
Nařízení Státní rostlinolékařské správy o vymezených územích, ve kterých se provádějí mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus, a o těchto opatřeních nabylo účinnosti 28. listopadu 2012. Navazuje na nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících, o kterém Státní rostlinolékařská správa informovala již 11. října 2012, připomněl Zbyněk Škodáček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *