30.10.2006 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V bruselském účetnictví jsou chyby

Nedostatečnou vnitřní kontrolu většiny výdajů Evropské unie, a to jak v členských státech, tak v Evropské komisi a značný počet chyb v účetních operacích pranýřoval ve své výroční zprávě Dvůr auditorů (Účetní dvůr). Na druhé straně však pochválil komisi za pokrok při zavádění nového účetního systému.

Nadhodnocené žádosti
Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) je podle auditorů unie efektivním nástrojem omezujícím neoprávněné zemědělské výdaje. Podmínkou však je, že musí být aplikován správně. „Situace (v oblasti legality a správnosti uskutečněných operací) se od loňského roku celkově příliš nezměnila,“ konstatoval předseda Dvora auditorů Hubert Weber a dodal: „To však neznamená, že všechny platby z rozpočtu EU nebo jejich valná většina obsahují chyby. Rovněž nelze tuto skutečnost pokládat za důkaz o spáchání podvodu. Znamená to však, že z výsledků podrobných auditů vyplývá, že chyby s finančním dopadem se vyskytují příliš často, než aby Dvůr auditorů mohl konstatovat, že je vše v pořádku. Hlavním důvodem vzniku většiny chyb je skutečnost, že příjemci – zemědělci, orgány místní správy, projektoví manažeři – žádají více, než nač mají nárok. Vysvětlení se pohybují od prosté nedbalosti či chyby, přes nedostatečnou znalost pravidel až po domnělé pokusy o zneužití peněžních prostředků z rozpočtu EU. Za správu rozpočtu způsobem, který preventivními opatřeními a řádně prováděnými kontrolami riziko nesrovnalostí sníží, však odpovídá komise,
Nesrovnalosti jsou časté
hlavně v zemědělství
Ve výdajích na zemědělství (48,5 miliardy eur) se podle Dvora auditorů stále vyskytuje poměrně hodně chyb. Nároky zemědělců bývají nadhodnocené nebo farmáři neplní své povinnosti, jimiž by měla být výplata peněz podmíněna. V nových členských státech není systém IACS ještě plně účinný. To s sebou podle auditorů nese riziko, že nadhodnocování výdajů se nemusí postihnout. Ze staré patnáctky má problémy s IASC i Řecko. Vzhledem k tomu, že IACS nepokrývá 44 procent zemědělských výdajů, například výdaje na olivový olej, rozvoj venkova a vývozní subvence, jsou kontroly nedostatečné a riziko nesrovnalostí vysoké. "Všechny operace, které Dvůr auditorů zkoumal u devíti plateb podpory na výrobu olivového oleje ve Španělsku, Řecku a Itálii, obsahovaly buď přeplatek, nebo jiné chyby, včetně dvou případů nesrovnalostí v Itálii, které Dvůr auditorů postoupil Úřadu pro boj proti podvodů," vysvětlil Weber a pokračoval: "Rovněž je třeba zdůraznit, že postupy finančního schvalování u výdajů na zemědělství se nevztahují na konečné příjemce a komisi neumožňují stanovit nebo odhadnout rozsah neoprávněných plateb. Rozhodnutími o shodě se ukládají pokuty pouze na úrovni členských států v případě, že bylo porušeno nařízení. To ale ve většině případů nevede ke zpětnému získání přeplatku od konečných příjemců."
Problémy jsou také
u strukturálních fondů
Slabé kontrolní systémy jsou problémem i u strukturálních operací. Na ně vydala EU 32,8 miliardy eur. I v této oblasti našli auditoři přeplatky nebo platným podmínkám neodpovídající výdaje. Při posuzování projektů se patrně často nepředpokládá, že by se mohly vyskytnout chyby v nárocích příjemců. Například v rámci běžného programového období zjistil Dvůr auditorů závažné chyby ve vykázaných výdajích na projekty u 60 z 95 kontrolovaných případů, včetně projektů z oblasti infrastruktury, životního prostředí a odborné přípravy. Tyto chyby se týkaly nevzniklých výdajů, výdajů nezpůsobilých k proplacení a nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek. Závažné chyby zjistili auditoři unie i u operací z programu Sapard.
Ostrá reakce komise
„Komise zásadně nesouhlasí s tím, že se Dvůr auditorů neustále zaměřuje na odhalování ojedinělých chyb v několika vybraných transakcích a z toho následně vyvozuje obecné závěry, které velmi nesprávně interpretuje. V každé organizaci může dojít k chybné transakci, my však disponujeme účinnými mechanismy, které umožňují zpětné získání všech neoprávněných plateb," namítl Sim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům. Argumentoval i tím, že komise získala v roce 2005 zpět více než 2170 milionů eur. "Dvůr auditorů by tuto skutečnost měl konečně vzít na vědomí“, poznamenal. Kallas mimo jiné poukázal na zmíněný závěr Dvora auditorů, který mezi 95 projekty pro strukturální fondy nalezl 60 poznamenaných chybami. Přitom ve zprávě chybí podíl projektů, jimž se auditoři zabývali, na celkovém počtu. Co lze tedy vyvodit z citovaného ujištění auditorů? "Znamená to, že dvě třetiny strukturálních peněz přišly vniveč? Samozřejmě že ne," prohlásil Kallas a pokračoval: "Znamená to, že cílů programů a projektů nebylo dosaženo? Jasně, že ne. Mohou existovat projekty, které jsou brilantní po formální stránce zpracované, ale chybné v dosažení cíle a naopak. Znamená chyba automaticky defraudaci? Ovšem že ne."
Místopředseda komise vysvětlil, že audit rozpočtu EU je daleko obtížnější než v případě státních rozpočtů. Při auditech státních rozpočtů se totiž jednotlivé resorty hodnotí zpravidla odděleně a nepodléhají jedinému ročnímu posudku. Situaci komplikuje i to, že hospodaření s rozpočtem EU je ve velké míře decentralizováno. Až 76 procent prostředků totiž vydávají orgány jednotlivých států nebo místních samospráv. Komise proto vítá skutečnost, že se členské státy zavázaly předkládat roční prohlášení o vynakládání prostředků EU, s nimiž hospodaří.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down
Memory: 6MB (1.2% of 500MB)