V ČR vzniknou další přírodní rezervace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se chystá vyhlásit či rozšířit několik přírodních rezervací a památek na řadě míst České republiky. Na Ústecku se například budou chránit cenná mineralogická naleziště, naopak v jižních Čechách ojedinělé druhy hub. Návrhy vyhlášek jsou v současnosti v připomínkovém řízení.

Patří mezi ně také Národní přírodní památka Libický luh, která se rozkládá mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem ve středních Čechách. Už nyní se v navrhované rezervaci nachází evropsky významná lokalita Libické luhy. Ministerstvo vyhláškou plánuje šířeji ochránit tamní mokřady a populaci vzácných rostlin, například chráněnou bylinu kruštík polabský nebo ohroženou žábu kuňku ohnivou a brouky páchníka hnědého nebo roháče obecného.
Ve stejném kraji vznikne i NPP Dlouhopolsko, kde se od 1. června budou nově chránit v okolí Dlouhopolského rybníka ohrožené vstavače bahenní a trvalé travní porosty slatinných luk. Všechny ostatní rezervace a památky se mají vyhlásit až začátkem prázdnin.
Jižní Čechy budou mít Národní přírodní památku Luční, rozkládá se u obce Turovec na Táborsku. Průzkumy potvrdily, že se na hrázi rybníka Luční nachází významná mykologická lokalita teplomilných hřibovitých a holubinkotvarých hub a jsou zde i rákosiny a další ohrožené druhy.
Ministerstvo připravuje také vyhlášku pro Národní přírodní rezervaci Tabulová severně od jihomoravského Mikulova. Má nově sjednotit stejnojmenné území s Růžovým vrchem a Kočičím kamenem, jež patří do evropsky významných lokalit.
Naopak nová NPP Pouzdřanská step – Kolby se nachází u obcí Pouzdřany a Uherčice u Hustopečí v Jihomoravském kraji. Jde o území chráněné už od poloviny 50. let. Žijí zde ohrožení brouci, jako krajník zlatotečný, roháč obecný nebo střevlík uherský. Oblast vyniká i vzácnými rostlinami, například silně ohroženou bylinou kozincem bezlodyžným, jnež je chráněn i na řadě dalších míst Evropy.
V Ústeckém kraji se u zvláště chráněného území Ciboušov musí podle ministerstva zajistit ochrana mimořádně cenné mineralogické lokality – naleziště polodrahokamových odrůd ametystu a jaspisu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *