25.01.2010 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Dánsku vede živočišná produkce

Dánsko má zhruba polovinu obyvatel než Česká republika a rozkládá se na více než 43 tisících kilometrů čtverečních. Z celkem 5419,4 milionu obyvatel jich na venkově žije 3786,8 tisíce. V roce 2008 činil jeho hrubý domácí produkt na obyvatele 42,5 tisíce eur, obchodní bilance agrárního zahraničního obchodu byla kladná a přesáhla půl miliardy eur. Dánsko je jednou z mála zemí původní evropské patnáctky, která si dobrovolně ponechala svou měnu – dánskou korunu – a nezačlenilo se do eurozóny.

Ve strohé řeči čísel dosáhla zemědělská výroba Dánska v roce 2008 hodnoty celkem 8998,1 milionu eur, což představuje 2,6 procenta z agrární produkce evropské sedmadvacítky. Z toho 40,8 procenta připadalo na výrobu rostlinou, v níž převažovalo (18,8 procenta) obilí. V živočišné produkci tvořila největší podíl – více než polovinu - prasata (28,6 procentních bodů z celkem 59,2 procenta, která připadala na živočišnou výrobu). Příjem na pracovníka v zemědělství se Dánsku v roce 2008 ve srovnání s předchozím rokem propadl o 24,7 procenta, odhad Eurostatu pro loňský rok počítá s dalším meziročním poklesem, a to o 7,7 procenta. Podle toho by mělo Dánsko loni dosáhnout jen 46,5 procenta hodnoty, jakou měl tento ukazatel pro ně v roce 2005.
V Dánsku je 44 630 farem, z nichž jen 2,1 procenta má výměru využitelné zemědělské půdy pod dva hektary. Největší podíl hospodářství – 19,5 procenta – má výměru mezi 50 a 100 ha. Na druhé místě je skupina usedlostí s deseti až 20 hektary. Těch je 18,2 procenta. Pokud jde o živočišnou výrobu vykazuje nejvíce farem (19,9 procenta), které ji provozují, 100 až 500 dobytčích jednotek.
V dánském zemědělství pracuje 84 720 lidí (zde se berou v úvahu jen pracovníci na hospodářstvích, která mají roční hrubý zisk vyšší než jedno ESU, tj. než 1200 eur). I Dánsko se potýká se stárnutím zemědělců - majitelů farem, kteří jsou mladší než 35 let, je jen 5,9 procenta. Naopak více než 64 roků má 19,6 procenta farmářů.
Převažují přímé platby
Ve finančním období 2000 až 2006 (tedy ze sedm let) šlo do dánského zemědělství celkem 8551,6 milionu eur. Z toho nejvíce – 5820,4 milionu eur (tj. 68,1 procenta) představovaly výdaje na přímé platby. Na tržní opatření (exportní subvence, podporu skladování) se vydalo 2332,9 milionu eur (27,3 procenta). Na rozvoj venkova se použilo 398,2 milionu eur, což představovalo pouze 4,7 procenta výdajů na zemědělství.
V právě probíhajícím finančním období šlo jen v roce 2008 do dánského zemědělství celkem 1114,4 milionu eur. Z toho naprostou většinu – zhruba 972 milionů eur tvořily přímé platby (94,6 procenta), přes 89,5 milionu eur (8,8 procenta) vydalo Dánsko na tržní opatření, dalších více než 52,8 milionu eur (čtyři procenta) směřovalo do rozvoje venkova. 
Vedou prasata
Podle zprůměrovaných údajů evropského statistického úřadu Eurostatu za roky 2000 až 2008 vedou v hodnotě dánské zemědělské produkci prasata, která do ní přispívají 34,7 procenta. Na druhém místě je mléko s 20,5 procenta, na třetím obiloviny s 14,3 procenta, na čtvrtém krmné plodiny s 8,4 procenta a na pátém skupina, v níž je zelenina a zahradnická produkce, která představuje 8,2 procenta.
Zemědělci mají svou radu
Různé organizace farmářů mají v Dánsku dlouhou tradici, ať již je důvodem jejich vzniku profesní, nebo politický zájem. Zemědělci bývají členy místní i regionální asociace rodinných hospodářství, na národní úrovni jsou sdruženi v organizaci Dánské zemědělství. Jejím cílem je hájit zájem farmářů jak po obchodní tak i profesní stránce. Zemědělcům poskytuje různé služby, včetně poradenství, vydává i odborný zemědělský týdeník. Kromě ní existují profesní organizace - družstva, například pěstitelů cukrové řepy. Ty hrají v Dánsku klíčovou roli. Prodávají produkci svých členů a nakupují pro ně potřebné vstupy. Zastřešující organizací je Dánská zemědělská rada. Jde o nevládní organizaci sdružující zemědělce a potravináře. Její činnost pokrývá různé oblasti od výzkumu a vzdělávacích programů přes profesní témata až po obchodní podmínky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down