V novele zřejmě zůstanou některé podmínky pro poskytování dotací a sankce budou přesnější

Senát možná zachová některé z podmínek pro poskytnutí dotací, které vláda chtěla zrušit v rámci novely o rozpočtových pravidlech. Horní komoře to doporučil její hospodářský výbor. Novela má zpřesnit sankce za špatné nakládání s dotacemi a ministerstvu financí umožnit, aby mohlo vydávat státní dluhopisy bez nutnosti schválení zvláštním zákonem.

Ministerstvo změnu zdůvodnilo tím, že tento proces je časově náročnou a zbytečnou formalitu. Argumentovalo tím, že Sněmovna dává vládě možnost vydat dluhopisy už v rámci zákona o státním rozpočtu. Přijímání dalšího zákona o dluhopisech ke krytí rozpočtového schodku je tak nadbytečné. Senátorka ODS Veronika Vrecionová kvůli tomu marně navrhovala novelu zamítnout, neboť tím podle ní Parlament omezuje svou kontrolní roli vůči vládě.
Senátoři chtějí zachovat například ustanovení, podle nějž poskytovatel dotace z neunijních zdrojů nemusí trvat na striktním dodržení některých podmínek. Doporučili také, aby zrušení dotace bylo možné výslovně na základě prokázaného porušení podmínek pro její přidělení nebo využití pro jiný účel.
Zpřesnění procesu udělování sankcí se týká porušování rozpočtové kázně u dotací ze státního rozpočtu a dotací spolufinancovaných z fondů EU. U dotací z rozpočtu, jejichž součástí jsou peníze z EU, by mohla nově hrozit pevná sankce stanovená v procentech z objemu dotace. Novela by tak rozšířila možnost udělovat sankci v procentním rozmezí.
Nová možnost má platit i pro dotace, které neobsahují evropské peníze. Pokud příjemce dotace poruší pravidla pro nakládání s penězi, bude moci její poskytovatel žádat o vrácení celé sumy nebo její části. Poskytovatel bude mít také právo část dotace nevyplatit, pokud příjemce poruší pravidla pro zadávání veřejných zakázek i ostatní pravidla.
Stejně tak bude moci poskytovatel dotace sám rozhodnout, zda v případě porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek uloží pokutu ve výši největšího porušení nebo odvody za jednotlivá porušení sečte. Sankce se také nebudou ukládat, pokud porušení pravidel u jedné dotace nepřesáhne 1000 korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *