V tendrech budou asi Lesy ČR postupovat podle zákona o veřejných zakázkách

Ministr zemědělství Jan Mládek i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina soudí, že státní podnik Lesy ČR se bude při zadávání prací v lesích řídit zákonem o veřejných zakázkách. Toho se doposud podnik nedržel. Věc nyní řeší v rámci správního řízení pracovníci antimonopolního úřadu a jeho předseda rozhoduje až o případných odvoláních proti jejich rozhodnutí. Kromě toho se případem zabývá i Evropská komise.

Pecina je přesvědčen, že nakonec se bude respektovat rozhodnutí z Bruselu. Podle jeho názoru by se LČR měly zákonem o zakázkách řídit, i když ÚOHS v červenci schválil postup státního podniku a souhlasil s tím, že LČR nejsou zadavatelem veřejných zakázek podle příslušného zákona. Od podzimu se ale ÚOHS na základě stížnosti lesnických firem znovu zabývá tím, zda se LČR mají zákona o zakázkách držet, či nikoli.
Záležitost prověřuje od konce loňského roku i EK, podle níž nebyly při zadávání zakázek státním podnikem Lesy ČR se vší pravděpodobností dodrženy předpisy EU. Podle zdroje z komise jsou Lesy ČR smluvním partnerem ve smyslu příslušné směrnice EU, a vztahují se na ně tudíž pravidla o veřejných zakázkách. Komise požádala české orgány o vyjádření. Pokud by nebyla odpověď uspokojivá, zahájí řízení pro porušení práva. Záležitostí se dnes zabývalo první meziresortní jednání, o jehož výsledcích ale zúčastněné strany neposkytly bližší informace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *