Ve hře je státní pojišťovna

Ministr zemědělství Jaroslav Palas pověřil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, aby koordinoval přípravu koncepčního řešení eliminace rizik zemědělského podnikání. To by mělo zahrnovat jak komerčně pojistitelná rizika, tak navrhnout postup pro řešení ad hoc škod způsobených přírodními kalamitami. Týdeník Zemědělec o tom informoval tiskový mluvčí PGRLF Tomáš Vyšohlíd.

Fond přizval ke spolupráci zástupce pojišťoven, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a odborné zemědělské veřejnosti. Zatím vznikly tři pracovní skupiny, které mají připravit materiál pro vedení MZe. První skupina má podle Vyšohlída projednat s ministerstvem financí a s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže možnosti vzniku státní zemědělské pojišťovny. „Druhý tým v gesci České asociace pojišťoven zpracuje návrh řešení s využitím dotace pojistného s vytvořením fondu na krytí nepojistitelných škod. Třetí skupina v gesci Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky vyhodnotí současné systémy zemědělského pojištění v zemích Evropské unie a USA se zaměřením na pojištění úrody, resp. příjmů,“ doplnil mluvčí fondu. Jednotlivé skupiny mají výsledky své práce odevzdat do konce června.
V letošním roce mohou pojištění zemědělci získat dotaci od PGRLF, který má na tento účel vyčleněných téměř 200 milionů korun. Zájemci mohou žádosti podávat od 1. září do 1. listopadu včetně. „Fond poskytne podporu formou příspěvku ve výši pevně stanoveného podílu ze zaplaceného pojistného – u hospodářských zvířat 15 procent a u plodin 30 procent z předepsaného zaplaceného pojistného pro rok 2004,“ připomněl Vyšohlíd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *